Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

White Trash: Underclass That Runs Contrary to the American Dream (White Trash: Podklasa, której istnienie przeczy amerykańskiemu marzeniu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH193 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: White Trash: Underclass That Runs Contrary to the American Dream (White Trash: Podklasa, której istnienie przeczy amerykańskiemu marzeniu)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kurs jest niedostępny dla osób, które ukończyły kurs:

WHITE TRASH: podklasa, której istnienie przeczy amerykańskiemu marzeniu (4219-SH0015) na poziomie BA

Skrócony opis:

Wśród białych mieszkańców USA, osoby żyjące poniżej progu ubóstwa stanowią niewiele ponad 11%. Biedni biali (white trash) to jednak ponad 43% wszystkich osób żyjących w USA poniżej progu ubóstwa, więcej niż jakakolwiek inna grupa rasowa czy etniczna.

W trakcie zajęć przeanalizujemy m.in.:

 w jaki sposób pojęcie white trash (i bardziej ogólnie klasy) jest wplecione w tkankę społeczeństwa amerykańskiego

 jakie jest kulturowe znaczenie i jakie są konsekwencje stereotypów nt. białych biednych, jak również w jaki sposób dominujący biali wykorzystali i rozszerzyli te stereotypy, aby wzmocnić i obronić własne roszczenia do reprezentowania innych

 jak kwestie klasy, rasy, płci, seksualności, religii, polityki i geografii komplikują i wpływają na krytyczne rozumienie biednych białych

 co to znaczy być biednym i białym, gdy za „normalny” dla białych uznaje się status klasy średniej (zderzenie przywilejów rasowych i niższości klasowej - paradoks przywilejów)

Pełny opis:

Wśród białych mieszkańców USA, osoby żyjące poniżej progu ubóstwa stanowią niewiele ponad 11%. Biedni biali (white trash) to jednak ponad 43% wszystkich osób żyjących w USA poniżej progu ubóstwa, więcej niż jakakolwiek inna grupa rasowa czy etniczna.

Na okładce książki Nancy Isenberg White Trash. The 400-year Untold History of Class in America, czytamy: “Biali biedni istnieli w Ameryce od czasów pierwszych brytyjskich osadników po dzisiejszych bidoków. Nazywani byli Clay-Eaters i odpadami ludzkimi, podklasą, której istnienie przeczy amerykańskiemu marzeniu, że ciężka praca rodzi sukces. Jednocześnie, ci zmarginalizowani biali stawali się języczkiem u wagi, gdy dochodziło do ważnych debat na temat charakteru tożsamości amerykańskiej, byli równie ważni dla powstania Partii Republikańskiej na początku XIX wieku, jak dla prezydentury Donalda Trumpa w 2017 roku”.

W powszechnym odbiorze, określenie „white trash” wywołuje jednoznacznie negatywne skojarzenia: „przywołuje obrazy biedy, ignorancji, rasizmu, osiedla na parkingach z przyczepami kempingowymi, mężów bijących żony, chmary dzieci i wiecznie zbyt małych zasiłków rządowych. Trudno się przejmować takimi ludźmi. Jeszcze trudniej traktować ich poważnie” (Matt Wray, Not Quite White: White Trash and the Boundaries of Whiteness).

W trakcie zajęć przeanalizujemy m.in.:

 w jaki sposób pojęcie white trash (i bardziej ogólnie klasy) jest wplecione w tkankę społeczeństwa amerykańskiego

 w jaki sposób istnienie głębokich podziałów klasowych jest (nie/niedostatecznie) reprezentowane w dyskursie na temat społeczeństwa amerykańskiego

 jakie jest kulturowe znaczenie i jakie są konsekwencje stereotypów nt. białych biednych, jak również w jaki sposób dominujący biali wykorzystali i rozszerzyli te stereotypy, aby wzmocnić i obronić własne roszczenia do reprezentowania innych

 jakie były pomysły dotyczące biednych białych pojawiające się w różnych kampaniach (np. tępienie brudu i robaków oraz reformy eugeniczne)

 jak kwestie klasy, rasy, płci, seksualności, religii, polityki i geografii komplikują i wpływają na krytyczne rozumienie biednych białych

 co to znaczy być biednym i białym, gdy za „normalny” dla białych uznaje się status klasy średniej (zderzenie przywilejów rasowych i niższości klasowej - paradoks przywilejów)

Będziemy szukać danych i wyników badań dotyczących białych biednych w Ameryce. Przyjrzymy się takich kwestiom jak: edukacja; sytuacja mieszkaniowa: miasto/przedmieście/wieś, posiadanie domu/mieszkanie w przyczepach kempingowych; praca: miejsce pracy/zawody/stanowiska; sytuacja ekonomiczna: dochody, zamożność/ubóstwo, bony żywnościowe; struktura rodziny; zdrowie (choroby, epidemia opiatowa, oczekiwana długość życia, śmiertelność); przestępczość; wartości, postawy, poglądy polityczne i zachowania wyborcze.

Literatura:

Wybrane fragmenty książek:

1. Bruder, Jessica (2017) Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, W. W. Norton & Company

2. Case A. and Deaton A. (2020) Deaths of Despair and the Future of Capitalism, Princeton University Press

3. Cramer, Kathrine (2016) The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker, University of Chicago Press

4. Desmond, Matthew (2017) Evicted: Poverty and Profit in the American City, Crown

5. Frank, Thomas (2005) What's the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America, Macmillan

6. Hochschild, Arlie (2018) Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right, The New Press

7. Isenberg, Nancy (2016) White Trash. The 400-year Untold History of Class in America, New York: Penguin Random House

8. Moss, Kirby (2003) The Color of Class: Poor Whites and the Paradox of Privilege, University of Pennsylvania Press

9. Quinones Sam (2015) Dreamland. The True Tale of America's Opiate Epidemic, Bloomsbury Press

10. Smarsh, Sara (2018) Heartland: A Memoir of Working Hard and Being Broke in the Richest Country on Earth, Scribner

11. Vance, J.D. (2017) Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, William Collins

12. Wilkinson, R. and Pickett, K. (2010) The Spirit Level. Why the Equality is Better for Everyone, London: Pinguin

13. Wray, Matt (2006) Not Quite White: White Trash and the Boundaries of Whiteness, Duke University Press Books

Plus główne źródła danych:

US Census

https://www.census.gov/en.html

Pew Research Center

https://www.pewresearch.org

Gallup

https://www.gallup.com

Brookings Institution

https://www.brookings.edu

Stanford Center for Poverty and Inequality

https://inequality.stanford.edu

Benefits

https://www.benefits.gov

Economic Policy Institute

https://www.epi.org

oraz zbiór rekomendowanych artykułów naukowych i prasowych, z których studenci wybiorą interesujące ich dane i tematy do szerszej dyskusji.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci będą posiadać:

Wiedzę na temat:

podziałów klasowych w USA

roli i znaczenia białych biednych w historii Stanów Zjednoczonych

kulturowego znaczenia stereotypów nt. białych biednych

kampanii „rozwiązujących problem” białych biednych w USA

poziomu edukacji, sytuacji mieszkaniowej, struktury rodziny, sytuacji na rynku pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, przestępczości, wartości i postaw oraz poglądów politycznych białych biednych.

Umiejętności:

Umiejętność przeprowadzenia analizy relacji klasowych w USA

Umiejętność opracowania i przedstawienia prezentacji na wybrany temat (prezentacja poprzez platformę Zoom)

Umiejętność wyszukiwania i analizy danych statystycznych na temat wybranej grupy społecznej

Umiejętność analizy wybranych tekstów kultury (literatura, telewizja, film)

Umiejętność pracy w grupie i dyskutowania na temat przeczytanych lektur

Kompetencje, które pozwolą im:

Rozumieć złożoność zjawiska białych biednych w USA

Rozumieć złożoność relacji klasowych w USA

Krytycznie analizować wybrane teksty kultury (literatura, telewizja, film)

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składać się będzie:

• Aktywny udział w zajęciach i dyskusjach 30%

• Projekt grupowy, prezentacja i poprowadzenie dyskusji na wybrany temat związany z białymi biednymi 40%

• Indywidualna analiza wybranego tekstu kultury (literatura, film, telewizja, fotografia) 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durska
Prowadzący grup: Małgorzata Durska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.