Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BA Seminar: Envisioning the Future. Media Science Fiction in the United States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS011 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: Envisioning the Future. Media Science Fiction in the United States
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest szeroko rozumianej science fiction w jej formach medialnych (film, telewizja, gry wideo, komiksy i inne formy cyfrowe) oraz sposobom, w jakie - przy użyciu idiomu i strategii gatunku - odzwierciedla ona i komentuje praktycznie wszystkie problemy i zagadnienia współczesnych Stanów Zjednoczonych. Znajdują się wśród nich między innymi polityka, płeć, rasa, etniczność, seksualność, ekologia, ekonomia i inne. Typowa praca licencjacka napisana w ramach naszego seminarium będzie zawierać dogłębną analizę jednego wybranego tekst sf, w którym fantastyczne tropy, tematy i ikonu służą do iluminacji i krytyki amerykańskiej współczesności.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest szeroko rozumianej science fiction w jej formach medialnych (film, telewizja, gry wideo, komiksy i inne formy cyfrowe) oraz sposobom, w jakie - przy użyciu idiomu i strategii gatunku - odzwierciedla ona i komentuje praktycznie wszystkie problemy i zagadnienia współczesnych Stanów Zjednoczonych. Znajdują się wśród nich między innymi polityka, płeć, rasa, etniczność, seksualność, ekologia, ekonomia i inne. Typowa praca licencjacka napisana w ramach naszego seminarium będzie zawierać dogłębną analizę jednego wybranego tekst sf, w którym fantastyczne tropy, tematy i ikonu służą do iluminacji i krytyki amerykańskiej współczesności. Semestr rozpocznie się analizą kilku przykładów krytycznej analizy tekstów skupionej na polityce. W ciągu semestru studenci i studentki zaplanują swoje prace licencjackie, znajdą i ocenią źródła, przygotują szczegółowy plan, zaprezentują swoje tezy i wnioski oraz napiszą prace licencjackie.

Literatura:

Lektury zostaną wybrane na podstawie zainteresowań badawczych osób zapisanych na zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

* studenci i studentki posiadają wiedzę dotyczącą wybranych metodologii stosowanych w kulturoznawstwie i medioznawstwie.

* studenci i studentki mają dogłębną wiedzę na temat wybranych aspektów amerykańskiej kultury popularnej, szczególnie tych dotyczących reprezentacji szeroko pojętej polityki .

* studenci i studentki mają głęboką wiedzę na temat obszaru swoich indywidualnych badań.

Umiejętności:

* studenci i studentki potrafią zaplanować i przeprowadzić badania niezbędne do napisania pracy licencjackiej.

* studentki i studenci potrafią sformułować swoje tezy i wnioski na piśmie.

* studentki i studenci potrafią ocenić jakość i odpowiedniość źródeł i udokumentować swoją pracę.

Kompetencje:

* studentki i studenci potrafią zaprezentować swoją pracę kolegom i koleżankom.

* studentki i studenci potrafią konstruktywnie i grzecznie skomentować prace innych osób.

* studentki i studenci potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące ich projektów, ocenić komentarze innych osób oraz wykorzystać cenne komentarze w swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ZAL/NZAL zależna od złożenia w terminie pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.