Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MA Seminar: American Literature and Culture (Seminarium magisterskie: Kultura i literatura amerykańska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS102-AM Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: MA Seminar: American Literature and Culture (Seminarium magisterskie: Kultura i literatura amerykańska)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium dla osób zainteresowanych teorią kultury oraz interpretacją tekstów kultury amerykańskiej pod kątem szeroko rozumianej 'polityczności'. Prace mogą dotyczyć filmu, literatury i kultury popularnej. Zapraszam zwłaszcza osoby, które planują napisać pracę dotyczącą współczesnych napięć i transformacji tożsamościowych na styku rasy, płci i seksualności, tzw. "nowych wojen kulturowych", kultury terapii oraz relacji między współczesną kulturą i neoliberalizmem.

Pełny opis:

Tematem seminarium jest szeroko pojęta polityczność współczesnej kultury amerykańskiej. Zastanowimy się, w jaki sposób kluczowe spory na styku polityki i kultury - dotyczące tożsamości rasowej, płci, seksualności i kondycji neoliberalnej - odzwierciedlone są w dziełach kultury (fikcji literackiej, esejach, wspomnieniach, ważnych filmach czy serialach). Głownym wątkiem seminarium jest relacja między polityką i estetyką. Zaczniemy od lektury kluczowych tekstów z teorii kultury - tak klasycznych jak i współczesnych - dotyczących ideologii oraz roli sztuki w kapitalizmie. Następnie podejmiemy analizę wybranych "przypadków" - dzieła i tematy zaproponowane przez uczestników seminarium.

Literatura:

Teksty teoretyczne (lub fragmenty książek):

Adorno, Theodore and Max Horheimer, “The Culture Industry”

Althusser, Louis. “Ideology and the State Apparatuses”

Ang, Ien. “’Dallas’ and the ideology of mass culture”

Barthes, Roland. “Myth Today”

Baym, Nina. “Melodramas of Beset Manhood”

Bourdieu, Pierre. “Distinction and the Aristocracy of Culture”

Fanon, Franz. “Black Skin/White Masks”

Foster, Roger. The Therapeutic Sprit of Neoliberalism”

Foucault, Michel. “Method”

Fiske, John. “The Popular Economy”

Fisher, Mark. “Capitalist Realism”

Hall, Stuart. “Notes on Deconstructing ‘the Popular’”

McRobbie, Angela. “Postfeminism and Popular Culture”

Mercer, Kobena. “Reading Racial Fetishism”

Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema”

Nagle, Angela, “Kill All Normies”

Rancier, Jacques. “The Politics of Aesthetics”

Zizek, Slavoj. “Welcome to the Desert of the Real”

Uwaga: lista może ulec zmianie po konsultacjach z uczestnikami seminarium.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- zna szereg teorii kulturoznawczych dotyczących relacji między estetyką i polityką;

- rozumie złożone relacje między rasą, płcią i reprezentacją w kulturze USA;

- zna szereg politycznie zaangażowanych tekstów współczesnej kultury amerykańskiej;

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu teorii kultury;

- potrafi dobrać paradygmat teoretyczny i metody badawcze do własnego projektu badawczego;

- potrafi samodzielnie zrealizować projekt badawczy w dziedzinie kulturoznawstwa amerykanistycznego zwieńczony pracą magisterską;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi pracować w grupie, korzystać z krytycznych uwag i wspierać proces twórczy innych osób;

- potrafi zabrać głos publicznie, prezentując argumenty będące poparciem jego tez

- ceni różnorodność i wielość opinii i kultur.

Metody i kryteria oceniania:

W kolejnych semestrach warunkiem zaliczenia jest:

1 semestr - aktywny udział w seminarium, plan pracy, wstępna bibliografia, prezentacja na forum grupy; wstępna wersja jednego rozdziału;

2 semestr - aktywny udział w seminarium, prezentacja na forum grupy; ukończenie i złożenie pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graff-Osser
Prowadzący grup: Agnieszka Graff-Osser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graff-Osser
Prowadzący grup: Agnieszka Graff-Osser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.