Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doctoral Seminar: Anglophone Cultural Studies (Seminarium doktoranckie: Kulturoznawstwo anglojęzyczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS301 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Doctoral Seminar: Anglophone Cultural Studies (Seminarium doktoranckie: Kulturoznawstwo anglojęzyczne)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla doktorantek i doktorantów studiujących w szkołach doktorskich i prowadzących badania w zakresie szeroko pojętej humanistyki. Tematyka seminarium zasadniczo obejmuje współczesne, tj. dwudziesto- i dwudziestopierwszowieczne, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo anglojęzyczne.

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone jest dla doktorantek i doktorantów studiujących w szkołach doktorskich i prowadzących badania w zakresie szeroko pojętej humanistyki. Tematyka seminarium zasadniczo obejmuje współczesne, tj. dwudziesto- i dwudziestopierwszowieczne, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo anglojęzyczne. Seminarium ma dwa osobne, lecz blisko powiązane ze sobą cele: 1) wsparcie w rozwijaniu i konceptualizacji projektów doktorskich uczestniczek i uczestników; 2) pogłębienie ich wiedzy na temat współczesnych kultur anglojęzycznych poprzez dyskusje nad wybranymi lekturami.

Literatura:

Lektury zostaną dobrane na początku semestru ze wzlędu na specjalizację i zainteresowania badawcze uczestniczek i uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu uczestniczka:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą współczesnego kulturoznawstwa i literaturoznawstwa anglojęzycznego

* rozróżnia główne dyskursy współczesnego kulturoznawstwa i literaturoznawstwa anglojęzycznego

* jest świadomy różnic pomiędzy poszczególnymi szkołami i metodologiami

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do zjawisk kulturowych

* potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych przejawów współczesnej kultury

* potrafi wyszukiwać źródła, formułować tezy i udowadniać je używając materiał dowodowy

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadoma różnic kulturowych między krajami obszaru anglojęzycznego

* jest otwarta na nowe zjawiska i idee w zakresie kultury krajów obszaru anglojęzycznego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w seminariach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik, Karolina Krasuska
Prowadzący grup: Paweł Frelik, Karolina Krasuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla doktorantek i doktorantów studiujących w szkołach doktorskich i prowadzących badania w zakresie szeroko pojętej humanistyki. Tematyka seminarium zasadniczo obejmuje współczesne, tj. dwudziesto- i dwudziestopierwszowieczne, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo anglojęzyczne.

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone jest dla doktorantek i doktorantów studiujących w szkołach doktorskich i prowadzących badania w zakresie szeroko pojętej humanistyki. Tematyka seminarium zasadniczo obejmuje współczesne, tj. dwudziesto- i dwudziestopierwszowieczne, anglojęzyczne kulturoznawstwo i literaturoznawstwo. Seminarium ma dwa osobne, lecz blisko powiązane ze sobą cele: 1) wsparcie w rozwijaniu i konceptualizacji projektów doktorskich uczestniczek i uczestników; 2) pogłębienie ich wiedzy na temat współczesnych anglojęzycznych kultur poprzez dyskusje nad wybranymi lekturami.

Literatura:

Lektury zostaną dobrane na początku semestru ze wzlędu na specjalizację i zainteresowania badawcze uczestniczek i uczestników seminarium.

Uwagi:

Seminarium będzie w całości prowadzone w języku angielskim (lektury oraz dyskusje). Spotkania będą odbywać sie co dwa tygodnie i obejmować cztery jednostki godzinowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graff-Osser
Prowadzący grup: Agnieszka Graff-Osser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.