Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MatchIT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7600-MIT-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MatchIT
Jednostka: Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Turniej kreatywny MatchIT to nietypowe zajęcia ogólnouniwersyteckie i, jednocześnie, zajęcia obowiązkowe dla studentów MIM (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) organizowane we współpracy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie zakłada pracę około 100 studentów Uniwersytetu Warszawskiego w interdyscyplinarnych zespołach. Uczestnicy, podzieleni na 5 – 7 osobowe zespoły, będą mieli za zadanie opracować oryginalne rozwiązania produktu cyfrowego będącego odpowiedzią na realne potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealny dla osób, które chciałyby :

● poznać proces projektowania aplikacji mobilnych i stron www,

● pracować w interdyscyplinarnych zespołach ze studentami z różnych wydziałów UW,

● pracować nad projektem pod okiem mentorów,

● stworzyć praktyczne rozwiązanie problemu przy wykorzystaniu technologii informatycznych,

● wypracować rozwiązanie odpowiadające na aktualne problemy osób z niepełnosprawnościami,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

W trakcie trzech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach, pracują nad cyfrowymi rozwiązanimi wspomagającymi osoby z niepełnosprawnościami. Efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o charakterze biznesowym.

Na przedmiot składają się 3 zjazdy:

- 5 listopada (piątek), godz. 16.00 - 21.00

- 20 listopada (sobota), godz. 9:30 – 18:00

- 4 grudnia (sobota) godz. 9:30 – 18:00

W trakcie trzech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach, pracują nad cyfrowymi rozwiązaniami wspomagającymi osoby z niepełnosprawnościami. Efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o potencjale wdrożeniowym.

Plan spotkań:

I weekend spotkań: 5.11 (piątek), godz. 16.00 - 21.00

- blok I Empatyzacja i wprowadzenie do tegorocznego tematu MatchIT

- blok II Wprowadzenie: wprowadzenie do przedmiotu i zaprezentowanie modelu pracy Design Thinking.

- blok III Empatyzacja - pytania i odpowiedzi

Od 6.11 do 12.11 – czas na pracę własną studentów przy wsparciu mentorów: analiza rynku, testowanie opinii potencjalnych klientów.

II weekend spotkań: 20.11 (sobota), godz. 9:30 – 18:00

- blok IV Integracja zespołów

- blok V Definiowanie problemu - wprowadzenie

- blok VI Definiowanie problemu

- blok VII Generowanie rozwiązań

- blok VIII Prototypowanie i testowanie

Od 14.11 do 3.12 – czas na pracę własną studentów: analiza wyników oraz wdrożenie do zaproponowanego rozwiązania. W tym czasie uczestnicy konsultują swoje projekty z opiekunem grupy.

III weekend spotkań: 4.12 (sobota) godz. 9:30 – 18:00

4.12 (sobota) godz. 9:30 - 18:00:

- blok IX Przygotowanie do prezentacji

- blok X Przygotowanie prezentacji

- blok XII Demo Night: prezentacje rozwiązań studentów przed jury, składającego się z opiekunów grup, zewnętrznych ekspertów i specjalistów. Każdy zespół ma 3 minuty na prezentację oraz może spodziewać się pytań od jury oceniającego (sesja na pytanie może trwać również maksymalnie 3 minuty).

Czego się nauczycie?

● tworzenia projektu cyfrowego od inspiracji do wersji testowej,

● tworzenia projektu będącego realną odpowiedzią na potrzeby,

● czerpania wiedzy oraz doświadczeń od mentorów i praktyków,

● pracy w interdyscyplinarnym zespole,

● atrakcyjnego prezentowania projektów.

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Efekty uczenia się:

Kompetencje społeczne:

PI, PII, PIII/ K 04 Swoim zachowaniem stanowi wzór postaw etycznych i moralnych. Godnie reprezentuje swoje wartości i zasady.

PI, PII, PIII/ K 01 Ma świadomość znaczenia samorozwoju (ma motywację wewnętrzną) oraz wagi własnej postawy odpowiedzialności i proaktywności. Wie kiedy i po co korzystać z pracy zespołowej, coachingu czy mentoringu.

Umiejętności:

PII/U 16 Potrafi pracować dla wspólnych efektów.

PI/U 05 Potrafi zauważać istotne komunikaty werbalne i niewerbalne oraz dokonywać prawidłowej ich interpretacji. Potrafi zadawać odpowiednie pytania i argumentować.

PIII/U 22 Używa strategii kreatywności do rozwiązywania problemów, konfliktów.

PI/U 02 Posiada umiejętność modyfikowania własnych emocji w pożądanym kierunku, w tym odreagowywania skutków stresu i radzenia sobie z porażkami.

Wiedza:

PI/W 11 Ma wiedzę na temat prawidłowości komunikowania się, w tym zna modele i strategie skutecznego komunikowania się, autoprezentacji oraz multimedialnej prezentacji.

PI/W 09 Zna zasady budowy wartości dla klienta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Składa się na nią: obecność, aktywność na zajęciach i stworzenie projektu. Na koniec uczestnicy dostaną certyfikat poświadczający udział w kursie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gradowska
Prowadzący grup: Aleksy Schubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Turniej kreatywny MatchIT to nietypowe zajęcia ogólnouniwersyteckie. W trakcie trzech weekendowych spotkań studenci działają w interdyscyplinarnych zespołach, które pracują nad rozwiązaniem współczesnych problemów związanych z klimatem przy zastosowaniu narzędzi IT. Efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o charakterze biznesowym. Przedmiot powstaje we współpracy Inkubatora i Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealny dla osób, które chciałyby :

● poznać proces projektowania aplikacji mobilnych i stron www,

● pracować w interdyscyplinarnych zespołach ze studentami z różnych wydziałów UW,

● pracować nad projektem pod okiem mentorów,

● stworzyć praktyczne rozwiązanie problemu przy wykorzystaniu technologii informatycznych,

● wypracować rozwiązanie odpowiadające na aktualne problemy klimatyczne,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Na przedmiot składają się 3 zjazdy (piątek - godziny popołudniowe: 6.11, sobota: 14.11 i piątek-sobota: 4-5.12). W trakcie każdego z nich studenci będą mieli okazję wysłuchać prelekcji zaproszonych gości, a także pracować nad swoim projektem pod okiem mentorów. W trakcie przerwy między zajęciami studenci będą mieli czas na badania grupy docelowej i analizę rynku.

Plan spotkań:

6.11 (piątek) godz. 17.00 - 21.00:

- konferencja inspiracyjna, gdzie zewnętrzni eksperci w formie 15 minutowych wystąpień będą poruszać tematy tj.: przyszłość branży IT, dla jakich przestrzeni można tworzyć rozwiązania IT, jakie są problemy klimatyczne współczesnego świata, które można udoskonalić dzięki technologiom informatycznym,

- podział uczestników na zespoły, team bulding

Od 7.11 do 13.11 czas na czas na pracę własną studentów przy wsparciu mentorów: analiza rynku, testowanie opinii potencjalnych klientów.

14.11 (sobota) godz. 9:30 - 18:00:

- prelekcja: jak planujemy zmianę – narzędzie Lean Canvas

- prelekcje: walidacja i prototypowanie

- tworzenie rozwiązań i budowanie prototypów: praca własna przy wsparciu mentorów.

Od 15.11 do 3.12 czas na pracę własną studentów: analiza wyników oraz wdrożenie do zaproponowanego rozwiązania. W tym czasie uczestnicy konsultują swoje projekty z opiekunem grupy.

4.12 (piątek) godz. 17:00 - 21:00:

- prelekcja: Przygotowanie prezentacji cz. I – prezentowanie treści

- praca własna, przy wsparciu mentorów, nad przygotowaniem prezentacji wizualnej

5.12 (sobota) godz. 9:30 - 18:00:

- prelekcja: Przygotowanie prezentacji, cz. II – sztuka prowadzenie wypowiedzi publicznych

- przygotowanie do prezentacji: praca własna przy wsparciu mentorów,

- demo night czyli wieczór, gdzie zaprezentują się wszystkie projekty.

Od 6 grudnia do 22 stycznia czas na pracę własną i przygotowanie raportu sprawozdawczego ze wsparciem opiekuna grupy.

Czego się nauczycie?

● tworzenia projektu cyfrowego od inspiracji do wersji testowej,

● tworzenia projektu będącego realną odpowiedzią na potrzeby,

● czerpania wiedzy oraz doświadczeń od mentorów i praktyków,

● pracy w interdyscyplinarnym zespole,

● atrakcyjnego prezentowania projektów.

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów (II i III rok studiów licencjackich, I i II rok studiów magisterskich, IV i V rok studiów jednolitych magisterskich).

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotu prosimy kierować na oguny@inkubator.uw.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kos
Prowadzący grup: Aleksy Schubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Turniej kreatywny MatchIT to nietypowe zajęcia ogólnouniwersyteckie i, jednocześnie, zajęcia obowiązkowe dla studentów MIM (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) organizowane we współpracy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie zakłada pracę około 100 studentów Uniwersytetu Warszawskiego w interdyscyplinarnych zespołach. Uczestnicy, podzieleni na 5 – 7 osobowe zespoły, będą mieli za zadanie opracować oryginalne rozwiązania produktu cyfrowego będącego odpowiedzią na realne potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealny dla osób, które chciałyby :

● poznać proces projektowania aplikacji mobilnych i stron www,

● pracować w interdyscyplinarnych zespołach ze studentami z różnych wydziałów UW,

● pracować nad projektem pod okiem mentorów,

● stworzyć praktyczne rozwiązanie problemu przy wykorzystaniu technologii informatycznych,

● wypracować rozwiązanie odpowiadające na aktualne problemy osób z niepełnosprawnościami,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

W trakcie trzech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach, pracują nad cyfrowymi rozwiązanimi wspomagającymi osoby z niepełnosprawnościami. Efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o charakterze biznesowym.

Na przedmiot składają się 3 zjazdy:

- 5 listopada (piątek), godz. 16.00 - 21.00

- 20 listopada (sobota), godz. 9:30 – 18:00

- 4 grudnia (sobota) godz. 9:30 – 18:00

W trakcie trzech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach, pracują nad cyfrowymi rozwiązaniami wspomagającymi osoby z niepełnosprawnościami. Efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o potencjale wdrożeniowym.

Plan spotkań:

I weekend spotkań: 5.11 (piątek), godz. 16.00 - 21.00

- blok I Empatyzacja i wprowadzenie do tegorocznego tematu MatchIT

- blok II Wprowadzenie: wprowadzenie do przedmiotu i zaprezentowanie modelu pracy Design Thinking.

- blok III Empatyzacja - pytania i odpowiedzi

Od 6.11 do 12.11 – czas na pracę własną studentów przy wsparciu mentorów: analiza rynku, testowanie opinii potencjalnych klientów.

II weekend spotkań: 20.11 (sobota), godz. 9:30 – 18:00

- blok IV Integracja zespołów

- blok V Definiowanie problemu - wprowadzenie

- blok VI Definiowanie problemu

- blok VII Generowanie rozwiązań

- blok VIII Prototypowanie i testowanie

Od 14.11 do 3.12 – czas na pracę własną studentów: analiza wyników oraz wdrożenie do zaproponowanego rozwiązania. W tym czasie uczestnicy konsultują swoje projekty z opiekunem grupy.

III weekend spotkań: 4.12 (sobota) godz. 9:30 – 18:00

4.12 (sobota) godz. 9:30 - 18:00:

- blok IX Przygotowanie do prezentacji

- blok X Przygotowanie prezentacji

- blok XII Demo Night: prezentacje rozwiązań studentów przed jury, składającego się z opiekunów grup, zewnętrznych ekspertów i specjalistów. Każdy zespół ma 3 minuty na prezentację oraz może spodziewać się pytań od jury oceniającego (sesja na pytanie może trwać również maksymalnie 3 minuty).

Czego się nauczycie?

● tworzenia projektu cyfrowego od inspiracji do wersji testowej,

● tworzenia projektu będącego realną odpowiedzią na potrzeby,

● czerpania wiedzy oraz doświadczeń od mentorów i praktyków,

● pracy w interdyscyplinarnym zespole,

● atrakcyjnego prezentowania projektów.

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 będą prowadzone w formie online!

Zajęcia prowadzone są dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów (II i III rok studiów licencjackich, I i II rok studiów magisterskich, IV i V rok studiów jednolitych magisterskich).

Z uwagi na fakt, że zajęcia ogólnouniwersyteckie MatchIT prowadzone są we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz są częścią obowiązkowego przedmiotu "Idee i informatyka" prowadzonego przez dr hab Aleksego Schuberta, studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki nie mogą uczęszczać na ten przedmiot w ramach rejestracji żetonowej.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotu prosimy kierować na oguny@inkubator.uw.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.