Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie obiektowe i C++

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135POC Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe i C++
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 1 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Paradygmat programowania obiektowego. Praktyczna nauka programowania obiektowego w C++.

Pełny opis:

Paradygmat programowania obiektowego:

- pojęcie obiektu i klasy,

- kapsułkowanie,

- dziedziczenie,

- polimorfizm.

Praktyczna nauka programowania obiektowego w C++:

- instrukcje i wyrażenia,

- wskaźniki i pamięć dynamiczna,

- projektowanie klas i tworzenie obiektów,

- deklarowanie widoczności,

- konstruktory i destruktory,

- klasy bazowe i pochodne,

- metody wirtualne,

- operatory,

- szablony klas i funkcji.

Literatura:

1. B. Stroustrup, Język C++, WNT 2000, wyd. 5-te (lub nowsze, najlepiej 4te lub nowsze wydanie oryginału).

2. S. Lippman, J. Lajoie, Podstawy języka C++, WNT, 2001 (lub nowsze, najlepiej 5te lub nowsze wydanie oryginału).

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania obiektowego,

- zna wszystkie istotnie konstrukcje języka C++,

- stosuje kapsułkowanie i rozumie problemy wynikające z jego braku,

- zna i stosuje ze zrozumieniem dziedziczenie, rozumie zasadę podstawialności sformułowaną przez Barbarę Liskov,

- rozumie i potrafi zastosować polimorfizm,

- zna pojęcie wyjątku.

Umiejętności

- potrafi kompilować i wykonywać programy w C++,

- potrafi zaprojektować zestaw klas odpowiedni dla zadanego niewielkiego problemu oraz umie te klasy zaimolementować,

- potrafi zastosować w swoich programach wyjątki.

Kompetencje

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze anglo- i polskojęzycznej,

- potrafi pracować indywidualnie, potrafi podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów.

Metody i kryteria oceniania:

Elementy zaliczenia:

- program,

- klasówka,

- egzamin.

Dla zaliczenia wymagane jest:

- zaliczenie programu u prowadzącego laboratorium (to warunek konieczny),

- uzyskanie wystarczającej dla danej oceny liczby punktów z klasówki, programu i egzaminu (szczegółowa tabelka jest podana w Moodle'u).

Warunki dopuszczenia do terminu zerowego: zdobycie co najmniej 80% punktów z klasówki w pierwszym terminie oraz oddanie do oceny programu zaliczeniowego. Sam egzamin przebiega i jest oceniany tak jak normalny egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Dorota Celińska-Kopczyńska, Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Dorota Celińska-Kopczyńska, Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.