Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1L09MN Kod Erasmus / ISCED: 11.183 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Proseminaria na matematyce
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Rozwiązywanie różnych zagadnień matematyki stosowanej z wykorzystaniem komputerów i algorytmów numerycznych.

Pełny opis:

Proseminarium jest poświęcone omawianiu i rozwiązywaniu problemów matematyki stosowanej z wykorzystaniem numerycznych algorytmów komputerowych. Chcemy, aby omawiane zagadnienie nie tylko były ciekawe z matematycznego punktu widzenia, ale mogły również znaleźć praktyczne zastosowania w przyszłej pracy zawodowej uczestników zajęć. Przykładowe zagadnienia to

  • metody Monte-Carlo i ich zastosowania w finansach, np. wycena opcji,
  • metody numerycznej optymalizacji i ich zastosowania,
  • zastosowanie transformaty Fouriera do kompresji i przetwarzania sygnałów takich jak dźwięk lub obraz,
  • numeryczne rozwiązywanie równań modelujących zjawiska fizyczne, gospodarcze lub społeczne.

Naszym zamiarem jest pokazać jak można rozwiązywać konkretne problemy wykorzystując i poszerzając posiadaną wiedzę. Pracę nad zagadnieniami matematyki stosowanej można podzielić na nastepujące etapy:

  • omówienie teorii matematycznej w kontekście danego zagadnienia
  • przełożenie teorii na opis matematyczny uwzględniający cechy zagadnienia istotne z punktu widzenia rozwiązania problemu
  • przejście od modelu matematycznego do komputerowej implementacji z wykorzystaniem odpowiednich metod numerycznych

Celem proseminarium jest uwzględnienie tego schematu zarówno w ramach zajęć, jak i na etapie pisania prac licencjackich, przy czym szczególny nacisk będziemy kłaść na ostatni etap. Dodatkowym bonusem jest oczywiście połączenie myślenia matematycznego z rozwojem umiejętności programowania.

Referaty i prace licencjackie mogą mieć charakter teoretyczny lub programistyczny (prace łączące oba aspekty mile widziane!).

Literatura:

Literatura będzie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności

- rozumie znaczenie teorii matematycznej w kontekście rozwiązań problemów z innych dziedzin

- potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne rozwiązanie zagadnienia

- potrafi stosować algorytmy numeryczne adekwatne do danego problemu

- umie wygłosić referat

- umie napisać pracę licencjacką

Kompetencje społeczne

- potrafi w zrozumiały sposób przekazywać treści matematyczne w mowie i piśmie

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

- potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w literaturze i zasobach sieci internet, także w języku angielskim

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=1039
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.