Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe problemy topologii geometrycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1L20PTG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe problemy topologii geometrycznej
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Proseminaria na matematyce
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest zapoznanie uczestników z niektórymi

zagadnieniami geometrycznej teorii grup, czyli dziedziny topologii geometrycznej,

która używa metod geometrycznych do badania grup.

Pełny opis:

Tematem proseminarium jest geometryczna grup, która łączy metody

topologii oraz geometrii asymptotycznej do badania grup.

Na proseminarium będziemy również omawiać ciekawe zastosowania tej teorii w innych dziedzinach matematyki.

Literatura:

Zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

1) Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia na zadany temat.

2) Nauka korzystania z literatury specjalistycznej, w tym w języku angielskim.

3) Umiejętność napisania tekstu matematycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie wygłoszonych referatów i złożenia pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nagórko, Wojciech Politarczyk
Prowadzący grup: Andrzej Nagórko, Wojciech Politarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nagórko, Wojciech Politarczyk
Prowadzący grup: Andrzej Nagórko, Wojciech Politarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)