Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M15DM Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie przyszłych nauczycieli matematyki z uwarunkowaniami zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

Wykład oraz towarzyszące mu ćwiczenia mają za zadanie wprowadzić słuchaczy w zagadnienia pedagogiki ogólnej. Zajęcia te, łącznie z zajęciami z metodyk przedmiotowych oraz praktykami, dają przyszłym nauczycielom matematyki przygotowanie w zakresie dydaktycznym (Moduł 3), określone w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W szczególności, uczestnicy zajęć zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

I. Przedmiot zainteresowania dydaktyki. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój osobowy i społeczny. Rola nauczyciela w tym procesie.

II. Polityka edukacyjna. Polski system oświaty – organizacja i funkcjonowanie. Elementy prawa oświatowego i system informacji oświatowej. Podstawy programowe. System egzaminacyjny.

III. Proces nauczania i uczenia się. Organizacja procesu kształcenia i pracy klasy oraz indywidualnych uczniów. Techniki pracy i komunikacji z uczniami.

IV. Ocenianie. Zasady konstruowania zadań egzaminacyjnych. Badania edukacyjne krajowe i międzynarodowe.

V. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych - deficytów oraz szczególnych uzdolnień.

Literatura:

Materiały dydaktyczne z Polski i ze świata

Efekty uczenia się:

Student, po zaliczeniu przedmiotu:

- rozumie uwarunkowania pracy i rolę nauczyciela;

- wie, gdzie szukać rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych, związanych z procesem nauczania i pracą nauczyciela oraz danych na tematy oświatowe;

- rozumie funkcjonowanie polskiego systemu egzaminów zewnętrznych i umie interpretować jego wyniki;

- zna podstawowe sposoby wspierania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;

- zna zasady konstruowania procesu kształcenia;

- umie stosować różnorodne techniki pracy oraz komunikacji z uczniami oraz rozumie ich rolę w procesie kształcenia;

- umie analizować uczniowskie rozwiązania zadań z matematyki;

- zna zasady poprawnego konstruowania zadań oraz schematów oceniania tych zadań;

- zna podstawowe wyniki badań nad nauczaniem matematyki w Polsce, także na tle międzynarodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sułowska
Prowadzący grup: Agnieszka Sułowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sułowska
Prowadzący grup: Agnieszka Sułowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.