Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia obliczeniowa i bioinformatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S11BOB Kod Erasmus / ISCED: 11.954 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Biologia obliczeniowa i bioinformatyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Strona przedmiotu: http://bioputer.mimuw.edu.pl/seminars/mmb/
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest problemom badawczym w dziedzinie współczesnej biologii obliczeniowej.

W przypadku braku studentów obcojęzycznych, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Pełny opis:

Seminarium jest poświęcone aktualnym problemom biologii obliczeniowej.

Główne kierunki zainteresowań to: genomika porównawcza, proteomika, ewolucja molekularna, sieci regulacji genów, sieci przekazywania sygnałów oraz sieci oddziaływań białko-białko. Na seminarium, oprócz wyników własnych (doktorantów i pracowników), planuje się również referaty poświęcone przeglądowi literatury.

Efekty uczenia się:

zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie (K_K03)

potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04)

ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K05)

potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny informatyki (K_U13)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i wygłoszenie referatu (doktoranci)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium badawcze więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gambin, Aleksander Jankowski, Bartosz Wilczyński
Prowadzący grup: Anna Gambin, Aleksander Jankowski, Bartosz Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.