Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria węzłów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S14TW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria węzłów
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Oczekujemy, że student będzie znał podstawowe pojęcia: takie jak "okrąg", "sfera", "zanurzenie".

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teoria węzłów jest szybko rozwijającą się dziedziną matematyki z zastosowaniami do 3 i 4-wymiarowych rozmaitości, teorii osobliwości i geometrii symplektycznej.

Literatura:

Rolfsen "Knot theory"

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia powinno być pogłębienie wiedzy o teorii węzłów i zwiększenie zdolności do podejmowania samodzielnej pracy badawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Oczekujemy że słuchacze będą uczęszczali na seminarium i wygłoszą referat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kucharski, Wojciech Politarczyk
Prowadzący grup: Piotr Kucharski, Wojciech Politarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium monograficzne - Zaliczenie
Pełny opis:

W roku 2020/21 zajęcia będą koncentrowały się wokół książki Christine Lescop na temat węzłów.

Literatura:

Lescop "Invariants of links and 3-manifolds from graph configurations "

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)