Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka użytkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S20MU Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Matematyka użytkowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Strona przedmiotu: https://www.mimuw.edu.pl/~przykry/uzytki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Pracując w kameralnych grupach, studenci będą rozwiązywać interdyscyplinarne problemy podobne do tych, jakie mogą spotkać w pracy zawodowej poza uczelnią. Celem zajęć jest nabycie ogłady w skutecznym podejściu do nowych zadań, pracy zespołowej, prezentacji wyników, używania narzędzi komputerowych wspomagających pracę matematyka stosowanego.

Pełny opis:

Jako pożądane umiejętności naszych absolwentów, pracodawcy wymieniają zdolność analitycznego myślenia i uczenia się nowych rzeczy.

W trakcie zajęć, które w dużej części będą miały charakter warsztatów, uczestnicy zmierzą się z kilkoma wyselekcjonowanymi problemami, z jakimi można spotkać się w pracy matematyka poza uczelnią. Będziemy uczyć się współpracować w grupie, zajmując się rozwiązywaniem zadań interdyscyplinarnych, stanowiących nieco upiększone (tzn. uproszczone) wersje rzeczywistych problemów, jakie pozyskaliśmy z różnych źródeł - m.in. "case studies" omówionych w literaturze przedmiotu. Zajęcia będą również okazją do zapoznania się z interesującymi zagadnieniami matematycznymi i używanymi w praktyce narzędziami komputerowymi.

Więcej informacji znajduje się na stronie WWW seminarium.

Międzynarodowa organizacja European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), skupiająca kilkadziesiąt podmiotów, w tym MIM UW, wymienia prowadzenie seminarium z Industrial Mathematics - co na polski lepiej tłumaczyć właśnie jako matematyka użytkowa - jako niezbędny element kształcenia w zakresie ECMI Master Degree in Mathematics for Industry.

Literatura:

Jednym z zadań studentów będzie wyszukanie odpowiednich źródeł. Aby lepiej poczuć klimat zajęć, warto sięgnąć do:

  • A. Friedman, W. Littman, Industrial Mathematics - A Course in Solving Real-World Problems, SIAM 1994
  • Introduction to the Foundations of Applied Mathematics, Holmes, M. H. (Springer 2009)
Efekty uczenia się:

  • Potrafi wyszukiwać informacje (nie tylko matematyczne) na zadany temat i wykorzystać je do rozwiązania interdyscyplinarnego problemu.
  • Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia matematyczne i komputerowe do problemu z pogranicza matematyki i innej dziedziny.
  • Potrafi podjąć współpracę w grupie lub przewodzić jej.
  • Potrafi precyzyjnie, zrozumiale i w atrakcyjnej formie zaprezentować wyniki swojej pracy.
  • Rozumie potrzebę aktywnej współpracy matematyków z przedstawicielami szeroko rozumianego przemysłu i ze specjalistami z innych dziedzin, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki.
Metody i kryteria oceniania:

Na postawie trzech wykonanych projektów. Na ocenę będzie składać się nie tylko wynik grupy mierzony przez stopień osiągnięcia celu i jakość raportu końcowego, ale także indywidualny wkład studenta w sukces grupy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=1042
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.