Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody numeryczne (sem. mono. wspólnie z 1000-5D96MN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S96MN Kod Erasmus / ISCED: 11.184 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne (sem. mono. wspólnie z 1000-5D96MN)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest metodom numerycznym i ich wykorzystaniu w matematyce obliczeniowej. Interesują nas różne zagadnienia, w których tkwi aspekt numeryczny lub aproksymacyjny. Mogą to być problemy czysto numeryczne jak i problemy z różnego typu zastosowań matematyki, w których istotną częścią jest numeryka, wreszcie zagadnienia z "matematyki czystej", których rozwiązanie wymaga wsparcia numerycznego (tak na przykład jest niekiedy z konstrukcją kontrprzykładów). Osobnym działem funkcjonującym w ramach tego seminarium jest grafika komputerowa. Prowadzone są u nas także prace dotyczące algorytmów równoległych (współbieżnych), złożoności obliczeniowej zadań ciągłych i obliczeń kwantowych.

Pełny opis:

Seminarium prowadzone jest przez ZAN.

Tematy prac magisterskich proponowane są przez członków ZAN i dotyczą następujących działów:

- złożoności obliczeniowej zadań ciągłych i ich rozwiązywaniu, obliczeniom kwantowym,

- metodom dyskretyzacji RRCz i ich analizie i implementacji, w szczególności algorytmom równoległym (współbieżnym) do rozwiązywania tych dyskretyzacji,

- teorii aproksymacji, w szczególności falkom i ich wykorzystaniu w praktyce obliczeniowej,

- grafice komputerowej i wizualizacji danych.

Tematy prac magisterskich mogą być również zaproponowane przez osoby niezwiązane z ZAN, o ile zaproponowany temat zawiera aspekty numeryczne.

Literatura:

Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Ma rozeznanie w problematyce metod numerycznych i ich zastosowań.

Zna podstawy dobierania algorytmów numerycznych do rozwiązywania konkretnych zadań, w zależności od rozmiaru zadania, własności analitycznych (np. uwarunkowania) i pożądanej dokładności wyniku.

Umie opowiadać o metodach numerycznych, z uwzględnieniem wiedzy audytorium na ten temat.

Potrafi interpretować wyniki obliczeń numerycznych, z uwzględnieniem podstawowych ograniczeń dokładności i osiągalnych celów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają wygłoszone referaty.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kiciak, Leszek Plaskota
Prowadzący grup: Przemysław Kiciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kiciak, Leszek Plaskota
Prowadzący grup: Przemysław Kiciak, Leszek Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.