Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna i jej zastosowania (sem. mono. wspólnie z 1000-1D96ST)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S96ST Kod Erasmus / ISCED: 11.204 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna i jej zastosowania (sem. mono. wspólnie z 1000-1D96ST)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Procesy stochastyczne I 1000-135PS1
Rachunek prawdopodobieństwa I (potok I) 1000-114aRP1a
Rachunek prawdopodobieństwa II (potok I) 1000-115aRP2a
Teoria decyzji statystycznych 1000-135TDS

Skrócony opis:

Podstawowym celem seminarium jest rozszerzenie i pogłębienie znajomości statystyki matematycznej wyniesionej z wykładów. Omawiane są wybrane zagadnienia teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne.

Pełny opis:

Celem seminarium jest rozszerzenie i pogłębienie znajomości statystyki matematycznej wyniesionej z wykładów "Statystyka Matematyczna I i II". Chodzi zarówno o uzupełnienie wiedzy teoretycznej, jak i pokazanie możliwości zastosowań, np. w ubezpieczeniach, badaniach reprezentacyjnych, biologii. Przykładowe tematy omawiane na seminarium to: podejscie bayesowskie do statystyki, uogólnione modele liniowe, asymptotyczna teoria największej wiarogodności, wybór modelu, metody rangowe. Zestaw tematów jest dość szeroki i zmienia się w kolejnych latach, ale staramy się żeby najważniejsze metody statystyczne były omawiane. Literatura jest podawana na bieżąco.

Literatura:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

1. Umiejętność poznawania nowych technik statystycznych z angielskojęzycznej literatury

2. Pogłębienie umiejętności modelowania statystycznego danych

3. Umiejętność przygotowania i wygłoszenia referatów na podstawie angielskojęzycznej literatury

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi pracować w zespole przygotowując referat

2. Potrafi krytycznie oceniać użyteczność metod do zadań

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium monograficzego przygotowanie i wygloszenie przynajmniej 1 referatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Miasojedow, Wojciech Niemiro
Prowadzący grup: Błażej Miasojedow, Wojciech Niemiro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Miasojedow, Wojciech Niemiro
Prowadzący grup: Błażej Miasojedow, Wojciech Niemiro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.