Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-212aLOG Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami i metodami algebry uniwersalnej i logiki matematycznej.

Pełny opis:

1. Struktury relacyjne. Podstruktury, homomorfizmy, kongruencje

2. Algebry termów i unifikacja.

3. Klasy algebr definiowalne równościowo. Algebry wolne.

4. Skladnia i semantyka rachunku zdan i rachunku predykatow.

5. Pojecie spelniania i prawdziwosci formuly.

6. Pojęcie dowodu formalnego. Twierdzenie o pełności.

7. Twierdzenie o zwartości i jego zastosowania.

8. Formalna arytmetyka. Twierdzenie Godla o niezupełności.

9. Informacja o logice intuicjonistycznej.

10. Reguła rezolucji i podstawy programowania w logice.

Wymagania wstępne: Wstęp do teorii mnogości.

Literatura:

1. Z. Adamowicz, P. Zbierski "Logika matematyczna", PWN, 1991.

2. H. Rasiowa "Wstęp do matematyki wspólczesnej", PWN, 1971.

3. W. Marek, J. Onyszkiewicz,

4. "Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach'', PWN, 1996.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.