Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bSIK Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 5.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Architektura komputerów i sieci 1000-212bAKS
Systemy operacyjne 1000-213bSOP

Skrócony opis:

Zasady działania, projektowania i konfigurowania sieci komputerowych. Przegląd najważniejszych protokołów sieciowych.

Pełny opis:

* Sieci komputerowe - podstawowe pojęcia, klasyfikacja: sieci lokalne i rozległe

** Model warstwowy ISO/OSI

** Model warstwowy Internetu

** Fragmentacja i kapsułkowanie

** Organizacje zajmujące się standaryzacją, dokumenty RFC

* Warstwy fizyczna i łącza

** Transmisja przewodowa i bezprzewodowa

** Charakterystyki różnych mediów: światłowód wielomodowy i jednomodowy, skrętka miedziana, fale radiowe

** Ethernet, techniki przełączania, budowa sieci lokalnych

* Warstwy sieciowa i transportowa

** Adresy IP, maska podsieci, adresowanie

** Podstawowe usługi dostarczania danych w intersieciach: zawodne pakietowe IP i UDP, niezawodna komunikacja strumieniowa TCP

** Protokół IPv4 i ICMP

** Protokół ARP

** Routing IP, wyznaczanie tras, protokoły wymiany informacji o trasach

** Protokół UDP

** Protokół TCP, niezawodność, kontrola przepływu i kontrola przeciążenia

** Protokół IPv6

* Warstwy wyższe

** Przegląd podstawowych usług sieciowych i programów: ssh, dig, ping, mtr, ip, route

** Protokół automatycznej konfiguracji interfejsu sieciowego DHCP

* System nazw domenowych

** Serwery i struktura DNS

** Konfiguracja strefy, delegowanie poddomeny

* Zaawansowany routing międzyoperatorski

** Klasyfikacja protokołów routowania dynamicznego

** System autonomiczny (AS)

** Routing wewnąrz AS - protokół OSPF

** Protokół BGP

* Współczesne sieci Ethernet

** Przełączniki

** Protokół STP

** VLAN

* Podstawy bezpieczeństwa

** Ochrona danych w sieci

** Rodzaje ataków

** Usługi ochrony: SSL/TLS (np. HTTPS)

** NAT

** Ściany ogniowe

Literatura:

- W.R. Stevens, Biblia TCP/IP - tom 1 Protokoły, WNT 1998

- W.R. Stevens, UNIX Programowanie usług sieciowych, tom I, API: gniazda i XTI, WNT 2000

- D.E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci, Wydanie V, Helion 2012

- J.F Kurose, K.W.Ross: Sieci komputerowe, ujęcie całościowe, Wydanie VII, Helion 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych oraz związanych z nią aspektów programowania, architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych (K_W02).

2. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (siedmiowarstwowy model ISO, protokoły komunikacyjne w tym TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne) (K_W11).

Umiejętności:

1. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy sieciowe w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).

2. Potrafi skonfigurować sieć w wybranym systemie operacyjny oraz nim administrować, w tym instalować potrzebne oprogramowanie.

3. Potrafi zaprojektować i skonstruować proste aplikacje sieciowe (K_U12).

4. Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych (K_U18).

Kompetencje

1. Jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01).

2. Jest gotów do pracy z zachowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K02).

3. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, potrafi wyszukiwać informacje w literaturze (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie łącznej liczby punktów z laboratorium i egzaminu

* za egzamin można uzyskać 20 pkt

* za laboratorium można uzyskać 50 pkt

Ocena dostateczna od 35 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Janowska
Prowadzący grup: Agata Janowska, Zbigniew Jurkiewicz, Michał Kutwin, Błażej Mróz, Marcin Peczarski, Marcin Pruszczyński, Łukasz Sznuk, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Na ocenę składają się punkty z egzaminu (20 pkt) i laboratorium (50 pkt)

Laboratorium:

- zadanie 1, programistyczne (10 pkt)

- zadanie 2, programistyczne (25 pkt)

- kartkówka (5 pkt)

- zadanie 3, projekt (10 pkt)

- aktywność (7 pkt dodatkowych)

* Zaliczenie laboratorium, czyli dopuszczenie do egzaminu: 25 punktów

* Ocena 3 od 35 pkt, 3+ od 42 pkt, 4 od 49 pkt, 4+ od 56 pkt, 5 od 63 pkt

* Do egzaminu zerowego można przystąpić po uzyskaniu 85% punktów możliwych do uzyskania w dniu egzaminu oraz 7 pkt za aktywność

* W II terminie można poprawiać zadanie 2 i egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Janowska
Prowadzący grup: Agata Janowska, Zbigniew Jurkiewicz, Michał Kutwin, Paweł Parys, Marcin Peczarski, Wojciech Przybyszewski, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.