Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aplikacje WWW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bWWW Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Aplikacje WWW
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 5.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Bazy danych 1000-213bBAD
Programowanie obiektowe 1000-212bPO

Skrócony opis:

Techniki i narzędzia programistyczne w budowie aplikacji i serwisów WWW.

Pełny opis:

Protokoły HTTP.

Języki HTML i CSS.

Szkielety stron internetowych (bootstrap, foundation).

Podstawy SSL.

Javascri pt, programowanie w paradygmacie funkcyjnym i obiektowym.

Zastosowanie asynchroniczności. Podstawowe biblioteki (jQuery, bootstrap).

Ajax, czyli Asynchronous JavaScript and XML.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych.

Budowa serwera internetowego: routing, widoki, mapowanie obiektowo relacyjne, transakcyjność, sesje.

Wybrane zagadnienia dotyczące wydajności aplikacji webowych: cache, ograniczanie ruchu TCP, wykorzystywanie CDN.

Budowa aplikacji jednostronicowych z wykorzystaniem JavaScriptu

Literatura:

1. Specyfikacje TLS https://datatracker.ietf.org/wg/tls/documents/

2. Specyfikacje HTML http://www.w3.org/TR/html5/

3. Specyfikacje HTTP http://www.w3.org/Protocols/Specs.html

4. Specyfikacja ECMAScript http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm

5. Dokumentacja Django https://docs.djangoproject.com/

6. Dokumentacja AngularJs https://angularjs.org

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji (K_W08).

2. Ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania, cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (K_W10).

3. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (K_W11).

Umiejętności:

1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).

3. Potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych (K_U14).

4. Ma umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem baz danych (K_U14).

5. Potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych (K_U14).

6. Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych (K_U15).

7. Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań (K_U15).

8. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi (K_U19).

9. Tworzy, ocenia i realizuje plan testowania (K_U21).

10. Jest przygotowany do efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania (K_U22).

11. Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami (K_U23).

Kompetencje:

1. Jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01).

2. Jest gotów do pracy z zachowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K02).

3. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, potrafi wyszukiwać informacje w literaturze (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie laboratorium będą się składać 4 zadania, które będą ułożone tak, że w efekcie powstanie większa aplikacja WWW. Za każde zadanie będzie można uzyskać do 10 punktów. Szczegółowy cennik będzie się pojawiał przy okazji każdego zadania.

Dodatkowo będą przydzielane punkty za aktywność na wykładach.

* do 0,6 punktu za pojawienie się co najmniej jednego pytania w sesji pytań do wykładowcy.

Za egzamin będzie można dostać do 40 punktów. Egzamin będzie miał charakter testu, w którym na każde pytanie trzeba będzie udzielić krótkiej 1-3 zdaniowej otwartej odpowiedzi.

Punkty z laboratorium liczą się do oceny także w drugim terminie egzaminu, zatem uzyskanie pozytywnej oceny nawet w drugim terminie bez systematycznej pracy podczas semestru jest niemożliwe.

Egzamin zerowy: po zdobyciu 40 punktów z laboratoriów przy zarejestrowanej aktywności na wykładzie.

Grupa z gwiazdką prowadzona przez Wojciecha Dubiela prowadzona jest według trochę innego programu, ale można uzyskać tam tyle samo punktów za laboratorium, co pozostałe grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Wojciech Dubiel, Paweł Kucharczyk, Tomasz Lizurej, Tomasz Pawłowski, Julian Salamanca Tellez, Aleksy Schubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Sznuk
Prowadzący grup: Łukasz Kozłowski, Paweł Kucharczyk, Mikołaj Leonarski, Tomasz Lizurej, Barbara Poszewiecka, Julian Salamanca Tellez, Łukasz Sznuk, Tomasz Waleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.