Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Idee i informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-217bIII Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Idee i informatyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów 2 stopnia na kierunku informatyka
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi platformę, na której studenci prezentują idee potencjalnie mogące stać się zalążkiem przyszłego przedsięwzięcia biznesowego. Prezentacje będą uzupełnione przez wykłady dotyczące uwarunkowań społecznych, prawnych i gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa informatycznego.

Pełny opis:

Zajęcia na przedmiocie składają się z trzech faz. Pierwsza faza ma charakter organizacyjny. W drugiej fazie prezentowane są potencjalne idee projektów informatycznych, zaś w trzeciej odbywają się prelekcje, które dotyczą praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z informatyką. W ramach najbardziej rozbudowanej drugiej fazy zespoły projektowe prezentują wstępne wersje swoich pomysłów. Przygotowanie prezentacji wymaga uczestnictwa studentów z różnych kierunków studiów. Elementem prezentacji są: podstawowa, demonstracyjna wersja programu, który stanowiłby podstawę rozwiązania oraz elementy badania rynku w kierunku wprowadzenia proponowanego rozwiązania. W ramach przedmiotu zostawiony jest odpowiedni czas na dyskusję nad projektami oraz pracę mentorską nad ich udoskonalaniem. Interakcja ta ma za zadanie stworzyć platformę wymiany idei między środowiskami zaangażowanymi w uczestnictwo w przedmiocie. W trzeciej części, do początku sesji, studenci mają za zadanie sformułować interdyscyplinarne projekty będące potencjalną podstawą przyszłego startupu, które docelowo powinny być prowadzone przez mieszane zespoły złożone z informatyków i studentów zewnętrznych wydziałów. Opisy o długości 5-10 stron są składane w styczniu przed komisją oceniającą składającą się z przedstawicieli informatyki i innych kierunków, współpracujących przy prowadzeniu tego przedmiotu. Do końca sesji zimowej wyłoniona zostanie mała liczba projektów, które będą pilotowane przez pracowników naszego wydziału w ramach ścieżki Start-upy. Dodatkowo w trzeciej fazie przedmiotu Idee i informatyka, w styczniu, zajęcia poświęcone są prelekcjom dotyczącym przedsiębiorczości oraz sytuacji prawnej informatyków.

Literatura:

1. B. Aulet, Przedsiębiorczość zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach, Wydawnictwo: Onepress

2. A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo: Onepress

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

* podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki [K_W07],

* uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne związane z działalnością w zawodach informatycznych, a także naukową i dydaktyczną [K_W08],

* podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej [K_W09],

* fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji [K_W10].

Umiejętności: absolwent potrafi

* komunikować się na tematy informatyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych [K_U08],

* kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach [K_U11].

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [K_K02],

* myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy [K_K03],

* wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego [K_K04],

* realizowania projektów informatycznych nakierowanych na realizację interesu publicznego [K_K05],

* odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad [K_K06].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie składała się w 30% z oceny za aktywność na zajęciach, w tym za prezentację i 70% z oceny za projekt końcowy, obejmujący działający minimalny wartościowy produkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Anna Anzulewicz, Katarzyna Gradowska, Aleksy Schubert, Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Aleksy Schubert, Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Grupa poniedziałkowa będzie spotykać się regularnie co tydzień.

Grupa wtorkowa we wtorek spotka się tylko na pierwszych zajęciach. Pozostałe zajęcia będą się odbywały w następujących terminach:0

5 listopada (piątek), godz. 16.00 - 21.00

20 listopada (sobota), godz. 9:30 – 18:00

4 grudnia (sobota) godz. 9:30 – 18:00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.