Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacyjne zastosowania informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D10IZI Kod Erasmus / ISCED: 11.304 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Innowacyjne zastosowania informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Główną tematyką seminarium będą zastosowania informatyki w innych dziedzinach nauki. Do udziału zapraszamy studentów, którzy mają silne zainteresowania poza-informatyczne, w tym zwłaszcza studiujących na drugich kierunkach lub zawodowo zajmujących się taką tematyką.

Referaty na seminarium będą dotyczyć bardzo różnorodnych dziedzin zastosowań i jeszcze bardziej różnorodnych konkretnych tematów, czyli dają okazję do poszerzenia swoch horyzontów myślowych. Prace magisterskie zwykle zawierają bardzo istotny nakład pracy związany z uzyskaniem specyfikacji wymagań i wiążą się z licznymi kontaktami z nie-informatykami w celu poznania obcej i często fascynującej dziedziny wiedzy.

Pełny opis:

Główną tematyką seminarium będą zastosowania informatyki w innych dziedzinach nauki. W chwili obecnej w wielu dziedzinach metody obliczeniowe zajmują ważną pozycję. Można tu wymienić matematykę, biologię obliczeniową, chemię czy fizykę, gdzie ich wykorzystane jest oczywiste. W innych dziedzinach stosowanie algorytmów i, szerzej, metod obliczeniowych, nie należy jeszcze do standardu i dopiero przebija się do świadomości badaczy (zazwyczaj tych młodszego pokolenia). Na tym polu jest mnóstwo ciekawych zagadnień i wiele do zrobienia.

Suma doświadczeń prowadzących seminarium obejmuje już współpracę z historykami, archeologami, geografami, hydrologami, historykami literatury i filologami, chemikami, astronomami, etnologami, biologami, lekarzami.

Pod naszą opieką powstawały i powstają prace magisterskie dotyczące przetwarzania tekstów i obrazów, wizualizacji, symulacji, tworzenia platform obliczeniowych, interfejsów użytkownika.

Na nasze seminarium zapraszamy studentów, którzy mają silne zainteresowania poza-informatyczne, w tym zwłaszcza studiujących na drugich kierunkach lub zawodowo zajmujących się taką tematyką. Referaty na seminarium będą dotyczyć bardzo różnorodnych dziedzin zastosowań i jeszcze bardziej różnorodnych konkretnych tematów, czyli dają okazję do poszerzenia swoich horyzontów myślowych. Prace magisterskie zwykle zawierają bardzo istotny nakład pracy związany z uzyskaniem specyfikacji wymagań i wiążą się z licznymi kontaktami z nie-informatykami w celu poznania obcej i często fascynującej dziedziny wiedzy.

Literatura:

Współczesna literatura z tej dziedziny, w tym czasopisma naukowe i artykuły z konferencji. Szczegóły przedstawią prowadzący na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty seminaryjne (K_U11) w oparciu o najnowszą angielską literaturę dotyczącą szeroko rozumianych zastosowań informatyki w innych dziedzinach (K_U14, K_K08), w tym z konferencji i czasopism ACM i IEEE (K_K07). Wiele referatów omawia badania interdyscyplinarne, prowadzone w zespołach o mieszanym składzie, z istotną rolą nie-informatyków (K_K02).

Od studenta referującego oczekujemy nie tylko zrelacjonowania artykułu, ale także wyrażenia własnej opinii o nim (K_K06), a od słuchaczy udziału w dyskusji, gdy referują inne osoby (K_K02).

Referaty drugiego rodzaju są związane z tworzeniem pracy magisterskiej (K_U13), w tym te pierwsze, niedługo po ustaleniu tematu, gdy trzeba zaprezentować samodzielnie przygotowany plan pracy i zdobycia wiedzy niezbędnej do zrealizowania tematu (K_K01, K_U15,K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci pierwszego roku zaliczają seminarium na podstawie dwóch referatów i zarejestrowania tematu pracy magisterskiej.

Studencki drugiego roku zaliczają na podstawie dwóch referatów i złożenia pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kowaluk, Jerzy Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Kowaluk, Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kowaluk, Jerzy Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Kowaluk, Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.