Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza, wizualizacja i optymalizacja oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D11WSI Kod Erasmus / ISCED: 11.304 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Analiza, wizualizacja i optymalizacja oprogramowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Strona przedmiotu: http://sova.mimuw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Osiągnięcie na bardzo dobrym poziomie celów kształcenia określonych dla przedmiotów: Indywidualny Projekt Programistyczny, Inżynieria Oprogramowania, Zespołowy Projekt Programistyczny, Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Skrócony opis:

Seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych automatyczną analizą, optymalizacją i refaktoryzacją oraz wizualizacją oprogramowania. Interesują nas zarówno zagadnienia badawcze jak i praktyczne zastosowania oraz studia przypadków. Zajmujemy się opracowaniem podstaw, technik i narzędzi do automatyzacji wymienionych czynności. W ramach seminarium będziemy także badać wpływ nowych paradygmatów i technologii (np. NoSQL, cloud, HTML5 i Android, nowe języki programowania) na architekturę systemów, ich wydajność, wzorce i anty-wzorce projektowe i architektoniczne.

Pełny opis:

Seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych automatyczną analizą, optymalizacją i refaktoryzacją oraz wizualizacją oprogramowania. Interesują nas zarówno zagadnienia badawcze jak i praktyczne zastosowania oraz studia przypadków. Zajmujemy się opracowaniem podstaw, technik i narzędzi do automatyzacji wymienionych czynności. Stopień trudności powstających prac magisterskich będzie dostosowany do potrzeb konkretnego studenta: od bardzo ambitnych zadań badawczych mających na celu powstanie nowych metodyk i procedur do mniej ryzykownych (ale jakże wdzięcznych!) zadań implementacyjnych przy realizacji konkretnych narzędzi.

W ramach seminarium będziemy także badać wpływ nowych paradygmatów i technologii (np. NoSQL, cloud, HTML5 i Android, nowe języki programowania) na architekturę systemów, ich wydajność, wzorce i anty-wzorce projektowe i architektoniczne. Zdefiniujemy te wzorce oraz opracujemy metody ich wykrywania i refaktoryzacji. Zaprojektujemy narzędzia wspierające automatyzację tych metod. Zaimplementujemy te narzędzia i zweryfikujemy ich użyteczność w praktyce.

Prowadzący seminarium a także biorący w nim udział doktoranci mają doświadczenie w przedsięwzięciach komercyjnych, m.in. w Google, Microsoft i startupach technologicznych.

Tematyka seminarium obejmuje (choć nie jest ograniczona do) następujące tematy:

1. Architektura i projektowanie oprogramowania

2. Wzorce architektoniczne i projektowe z uwzględnieniem nowych technologii

3. Anty-wzorce wydajnościowe i jakościowe

4. Automatyczna refaktoryzacja anty-wzorców, defektów i złych praktyk

5. Automatyczna optymalizacja na poziomie aplikacji, języka oraz maszyny wirtualnej

6. Analiza i prognozowanie jakości oprogramowania

7. Eksploracja oprogramowania

8. Badania empiryczne w inżynierii oprogramowania

9. Synteza programów

10. Wizualizacja oprogramowania

11. Automatyczne generowanie testów

Literatura:

Współczesna literatura z tej dziedziny, w tym czasopisma naukowe i dane z Internetu. Szczegóły przedstawia prowadzący na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

1. Zna problemy, techniki i narzędzia związane z wytwarzaniem systemów informatycznych

2. Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie inżynierii oprogramowania i zarządzania projektami informatycznymi

3. Ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prowadzenia prezentacji

4. Potrafi przedstawiać wybrane zagadnienia informatyczne w sposób zrozumiały dla laika

5. Potrafi przygotować prezentację z użyciem narzędzi komputerowych

6. Potrafi przygotować opracowanie naukowe (publikację) z wybranej dziedziny informatyki

7. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

8. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestniczenie w seminarium, wygłoszenie referatu, złożenie pracy magisterskiej, ocena pracy magisterskiej przez promotora i recenzenta

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dąbrowski, Krzysztof Stencel
Prowadzący grup: Robert Dąbrowski, Krzysztof Stencel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dąbrowski, Krzysztof Stencel
Prowadzący grup: Robert Dąbrowski, Krzysztof Stencel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.