Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Języki programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D13JP Kod Erasmus / ISCED: 11.304 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Języki programowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy szeroko pojętej tematyki języków programowania.

Pełny opis:

Tematyka poruszana na seminarium:

- nowe i ciekawe języki programowania

- zagadnienia projektowania języków programowania

- związki charakterystyk języka z czytelnoscia programów

- zwiazki charakterystyk języka z wydajnoscią programistów

Praca magisterska na tym seminarium może mieć charakter:

- analityczny (krytyczna analiza języka programowania)

- projektowy (projekt nowego aspektu języka)

- praktyczny (implementacja fragmentu lub aspektu języka)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna problemy związane z projektowaniem i implementacją języków programowania (K_W03).

2. Zna szeroki wachlarz nowoczesnych języków programowania

3. Rozumie wpływ charakteru języka programowania na czytelność programów w nim pisanych.

Umiejętności

1. Ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie informatyki lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych (K_U11).

2. Potrafi opisywać wybrane problemy informatyczne i ich rozwiązania w sposób zrozumiały dla nieinformatyka; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych (K_U12).

3. Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny informatyki (K_U13).

4. Ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U14).

5. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia (K_U15).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu (w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem) lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

3. Potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K03).

4. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych (K_K06).

5. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Na pierwszym roku obowiązkowe jest zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej, na drugim roku złożenie pracy magisterskiej. W każdym semestrze należy przedstawić referat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Benke, Jacek Chrząszcz, Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Marcin Benke, Jacek Chrząszcz, Aleksy Schubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Benke, Jacek Chrząszcz, Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Marcin Benke, Jacek Chrząszcz, Aleksy Schubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.