Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D97AL Kod Erasmus / ISCED: 11.304 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Algorytmika
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie
seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Tematem seminarium są algorytmy dla problemów dyskretnych i struktury danych.

Omawiamy metody układania algorytmów dla problemów dyskretnych i analizowania ich złożoności obliczeniowej. Przedmiotem naszych

zainteresowań są zarównono algorytmy sekwencyjne, jak i algorytmy równoległe, rozproszone, randomizowane oraz aproksymacyjne. Wiele

miejsca poświęcamy także strukturom danych

Pełny opis:

Tematem seminarium są algorytmy dla problemów dyskretnych.

Omawiamy metody układania takich algorytmów i analizowania ich złożoności obliczeniowej. Przedmiotem naszych zainteresowań są zarównono algorytmy sekwencyjne, jak i algorytmy równoległe, rozproszone, randomizowane oraz aproksymacyjne. Wiele miejsca poświęcamy także strukturom danych.

Na seminarium studenci referują prace z czasopism i sprawozdań z konferencji poświęconych tej dziedzinie informatyki.

Prace magisterskie mogą mieć charakter przeglądowy, jak i studialno-eksperymentalny.

W przypadku obecności cudzoziemców zajęcia będą prowadzone po angielsku.

Literatura:

Współczesna literatura z tej dziedziny, w tym czasopisma naukowe i dane z Internetu. Szczegóły przedstawia prowadzący na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza (KW_01, KW_02):

Student zna podstawowe algorytmy oraz techniki algorytmiczne i struktury danych, ma rozeznanie w aktualnych ''trendach'' w tej dziedzinie, w szczególności zna:

1. Algorytmy grafowe.

2. Algorytmy tekstowe.

3. Algorytmy aproksymacyjne.

4. Przyspieszanie algorytmów wykładniczych.

5. Algorytmy równoległe

Umiejętności (K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U11 - KU_15):

Potrafi samodzielnie wyspecyfikować problem algorytmiczny, dokonać jego analizy i zaproponować wydajne rozwiązanie.

Potrafi przygotować publikację naukową z zakresu algorytmiki, także w języku angielskim.

Potrafi przygotować prezentację z zakresu algorytmiki, także w języku angielskim.

Kompetencje społeczne (K_K01-K_K09):

Potrafi wyszukiwać informację fachową w dostępnych źródłach i oceniać ich wiarygodność i przydatność.

Potrafi prezentować specjalistyczną wiedzę w sposób zrozumiały dla niespecjalistów.

Rozumie znaczenie własności intelektualnej w korzystaniu z cudzych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w seminarium i wygłoszenie referatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pilipczuk, Jakub Radoszewski, Anna Zych-Pawlewicz
Prowadzący grup: Michał Pilipczuk, Jakub Radoszewski, Anna Zych-Pawlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pilipczuk, Jakub Radoszewski, Anna Zych-Pawlewicz
Prowadzący grup: Michał Pilipczuk, Jakub Radoszewski, Anna Zych-Pawlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.