Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D97DB Kod Erasmus / ISCED: 11.304 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest bazom danych we wszelkich postaciach, od teorii do zastosowań. W referatach nie ograniczamy się do baz relacyjnych, interesują nas także bazy danych semistrukturalne, obiektowe, tekstowe, temporalne, strumieniowe oraz systemy informacji geograficznej (GIS) i inne.

Referaty są także wygłaszane na podstawie wybranych prac z międzynarodowych konferencji poświęconych bazom danych: VLDB, ICDT, PODS, SIGMOD.

Strona seminarium: https://sites.google.com/uw.edu.pl/sbd/

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest bazom danych we wszelkich postaciach, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań. W referatach nie ograniczamy się do baz relacyjnych, interesują nas także bazy danych semistrukturalne, obiektowe, tekstowe, temporalne, strumieniowe oraz systemy informacji geograficznej (GIS).

Spotykamy się i dyskutujemy z badaczami z innych dziedzin, którzy czasem wygłaszają u nas referaty, oraz dostarczają nam pomysłów na tematy prac magisterskich. Współpracowaliśmy już lub nadal współpracujemy z astronomami, chemikami, geografami. Jesteśmy nadal otwarci na inne obszary zastosowań.

Referaty są także wygłaszane na podstawie wybranych prac z międzynarodowych konferencji poświęconych bazom danych: VLDB, ICDT, PODS, SIGMOD

Literatura:

Sprawozdania z konferencji VLDB, ICDT, PODS, SIGMOD.

Efekty uczenia się:

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty seminaryjne (K_U11) w oparciu o najnowszą anglojęzyczną literaturę dotyczącą szeroko pojętych baz danych (K_U14, K_K08), z konferencji i czasopism ACM i IEEE (K_K07).

Od studenta referującego oczekujemy nie tylko zrelacjonowania artykułu, ale także wyrażenia własnej opinii o nim (K_K06), a od słuchaczy udziału w dyskusji, gdy referują inne osoby (K_K02).

Referaty drugiego rodzaju są związane z tworzeniem pracy magisterskiej (K_U13), w tym te pierwsze, niedługo po ustaleniu tematu, gdy trzeba zaprezentować samodzielnie przygotowany plan pracy i zdobycia wiedzy niezbędnej do zrealizowania tematu (K_K01, K_U15,K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci pierwszego roku zaliczają seminarium na podstawie dwóch referatów i zarejestrowania tematu pracy magisterskiej.

Studenci drugiego roku zaliczają na podstawie dwóch referatów i złożenia pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Murlak, Jacek Sroka, Jerzy Tyszkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Murlak, Jacek Sroka, Jerzy Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Filip Murlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.