Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci Petriego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M01SP Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Sieci Petriego
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zakładana jest znajomość algebry liniowej w zakresie przestrzeni i podprzestrzeni liniowych, rozwiązywania układów równań liniowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Sieci Petriego, popularny model współbieżności łączy dwie cechy: prostotę opisu z zaawansowanymi technikami analizy. Doczekał się bogatej literatury i dziesiątków implementacji. Przydatne dla wszystkich, którzy chcą poznać narzędzie opisujące koordynację współbieżnie działających procesów.

W przypadku braku studentów obcojęzycznych, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Pełny opis:

Sieci Petriego, popularny model współbieżności łączy dwie cechy: prostotę opisu z zaawansowanymi technikami analizy. Doczekał się bogatej literatury i dziesiątków implementacji. Przydatne dla wszystkich, którzy chcą poznać narzędzie opisujące koordynację współbieżnie działających procesów.

Plan wykładu:

1. Sieci warunków i zdarzeń.

2. Graf osiągalności.

3. Sieci miejsc i zdarzeń. Wlasności sieci Petriego: osiągalność,

żywotność, ograniczoność.

4. Macierz incydencji i równanie stanu.

5. Graf pokrywalności.

6. Cykle, P-systemy, T-systemy.

7. Sieci z wolnym wyborem.

8. Rozszerzenia modelu sieci Petriego: sieci z łukami wzbraniającymi

9. Komputery Petriego. Funkcje obliczalne przez sieci Petriego.

10. Sieci kolorowane.

W przypadku braku studentów obcojęzycznych, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Literatura:

1.W.Reisig, Petri Nets, Springer Verlag 1987

Efekty uczenia się:

Studenci poznają techniki projektowania i analizy asynchronicznych systemów współbieżnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów biznesowych. Umieją stosować metody matematyczne do analizy systemów (K_W02,K_U01). Potrafią rozstrzygać problemy blokowania się, żywotności ograniczoności (K_U07). Mają wiedzę dotyczącą problemów osiągalności w systemach z wykładniczą eksplozją liczby stanów.

Metody i kryteria oceniania:

W czasie ćwiczeń związanych z wykładem studenci rozwiązują serię zadań domowych. Aktywność na ćwiczeniach poparta odpowiednią liczbą rozwiązanych zadań skutkuje propozycją oceny końcowej. Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu zestawu zadań z przerobionego materiału. Zadania oceniane są w skali 0-4. Próg zaliczenia: 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrząstowski-Wachtel
Prowadzący grup: Piotr Chrząstowski-Wachtel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.