Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe zagadnienia prawne przydatne w życiu informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M05ZP Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zagadnienia prawne przydatne w życiu informatyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Strona przedmiotu: http://www.marcinmaruta.com
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs podstaw prawa, skupiony na zagadnieniach powiązanych z informatyką. Od podstaw prawa cywilnego, przez własność intelektualną, umowy sprzedaży praw i umowy licencyjne, po odpowiedzialność, prawo karne i ochronę danych osobowych. Kurs zdecydowanie praktyczny, dużo przykładów, dużo przypadków z życia wziętych.

Pełny opis:

Podstawowe Zagadnienia Prawne.

- Ustawa, przepis, norma prawna, czyli kod źródłowy dla prawników.

- Co było pierwsze – przepis, czy norma. Czyli skąd się bierze prawo?

- Katalog źródeł prawa – skąd wiemy, że norma jest prawem?

- Główne gałęzie prawa w Polsce i co one oznaczają w praktyce.

Prawo cywilne, kontrakty, know-how i poufność.

- Czym jest umowa i kiedy jest zawierana?

- Kto może zawierać umowy i w jakiej formie?

- Umowa sprzedaży, zlecenia i o dzieło.

- Kilka typów umów ze świata IT, które musisz znać.

- Jak chroni się tajemnice i know-how przedsiębiorstwa?

Prawo własności intelektualnej.

- Kategorie praw własności intelektualnej.

- Zasady ochrony oprogramowania w prawie autorskim.

- Umowy dotyczące praw autorskich w IT - praktyczne warsztaty.

- Prawo własności przemysłowej.

Spory w IT.

- Powód, pozwany, świadkowie, biegli, czyli przegląd ról w sądowym teatrze.

- IT przed sądem, czyli podstawowe problemy procesu cywilnego w sprawach technologicznych.

- Jak zawczasu przygotować się do potencjalnego sporu w projekcie informatycznym?

- Arbitraż, czy sąd powszechny?

Praktyczne aspekty prawa karnego.

- Przestępstwo, wina, umyślność i kara – terminologia w prawie karnym.

- Przebieg postępowania karnego, czyli kręta i wyboista droga do… wolności/więzienia.

- „Przestępstwa komputerowe” i co zrobić, żeby ich nie popełnić, czyli krótki przewodnik dla błądzących w sieci pentesterów.

- Typowe przestępstwa w obrocie gospodarczym – na co uważać prowadząc swój lub czyjś biznes.

Spółki.

- Rodzaje spółek – podstawowy podział, różnice pomiędzy spółką cywilną, spółkami osobowymi, a spółkami kapitałowymi.

- Jak założyć spółkę handlową i czy można zrobić to przez Internet? Jakie korzyści niesie spółka handlowa? Czym jest KRS?

- Omówienie poszczególnych rodzajów spółek handlowych.

- Prosta Spółka Akcyjna – od kiedy można zakładać i jakie rozwiązuje problemy?

- Czy wspólnicy/akcjonariusze oraz członkowie organów odpowiadają za zobowiązania spółki handlowej?

- Rodzaje oraz rola organów w spółkach kapitałowych, kto tak naprawdę rządzi?

- Jak napisać komparycję umowy dla poszczególnych rodzajów spółek.

Działalność gospodarcza.

- W jakie formie można prowadzić działalność gospodarczą?

- Kim jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i czym jest CEIDG?

- Omówienie przesłanek „działalności gospodarczej”

- Jakie obowiązki wiążą się z posiadaniem statusu przedsiębiorcy?

- Kiedy jednoosobowa działalność gospodarcza, a kiedy spółka handlowa?

Prawo pracy.

- Kiedy umowa o pracę stanowi adekwatną formę zatrudnienia?

- W jakiej formie zawiera się umowę o pracę? Czy można zawrzeć ją ustnie?

- Treść umowy o pracę. Jak się zabezpieczyć?

- Umowa na czas określony, nieokreślony, na okres próbny, umowa na zastępstwo – czy można je stosować dowolnie? Systemy czasu pracy.

- W jaki sposób można rozwiązać stosunek pracy?

- Urlop wypoczynkowy, na żądanie.

- Przewinienia pracownika i pracodawcy, jak dyscyplinować?

Formy zatrudnienia.

- Jak odróżnić umowę o dzieło, umowę zlecenia oraz umowy o pracę – rozmowa na przykładach.

- Cechy charakterystyczne dzieła, zlecenia, umowy o pracę.

- Jakie formy zatrudnienia są atrakcyjne dla „zatrudniającego”?

- Jaka forma zatrudnienia jest najlepsza dla programisty? Na co zwracać uwagę?

RODO – wprowadzenie w problematykę.

- zakres zastosowania.

- jakie podmioty zobowiązane są do stosowania RODO.

- zasady przetwarzania danych osobowych.

- przesłanki przetwarzania danych osobowych.

- jak przygotować się do RODO – krok po kroku.

E-commerce i konsumenci.

- Handel i usługi w sieci – obowiązki usługodawcy.

- Zawieranie umów przez Internet (forma, moment zawarcia, przedmiot).

- Działalność B2C. Szczególne uprawnienia konsumentów.

- Regulamin sklepu internetowego – elementy obowiązkowe.

- Wymagania RODO dla stron internetowych i aplikacji mobilnych.

- Odpowiedzialność i administracyjne kary pieniężne – dlaczego warto się tym zainteresować?

Literatura:

Na zajęciach możemy sięgać do konkretnych aktów prawnych, dlatego warto mieć przy sobie ich teksty w formie cyfrowej. Dostęp do ustaw jest darmowy i można je znaleźć przez wyszukiwarkę: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp.

Najważniejsze z omawianych aktów prawnych:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, kodeks cywilny, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa prawo własności przemysłowej, kodeks spółek handlowych, ustawa prawo przedsiębiorców, kodeks pracy, RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych…).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna podstawowe mechanizmy prawa cywilnego i dość biegle mechanizmy prawa autorskiego,

- ma wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień prawa nowych technologii, w tym zna podstawy regulacji dotyczących Internetu, cyberprzestępczości, danych osobowych.

Umiejętności:

- ma umiejętność analizy umów oraz przepisów,

- potrafi rozróżniać różnego rodzaju umowy i konsekwencje z nich wynikające,

- ma umiejętność rozumienia tekstu prawnego.

Kompetencje społeczne:

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści [K_K01]

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Jastrun, Maciej Zackiewicz
Prowadzący grup: Daniel Jastrun, Maciej Zackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Zackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.