Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami informatycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M08ZPI Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami informatycznymi
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://moodle.mimuw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Inżynieria oprogramowania 1000-214bIOP

Założenia (lista przedmiotów):

Indywidualny projekt programistyczny 1000-222bIPP
Zespołowy projekt programistyczny 1000-2L5ZPP

Założenia (opisowo):

Praktyczna wiedza nt. realizacji prostych projektów informatycznych (realizowanych samodzielnie). Praktyczna wiedza nt. realizacji złożonych projektów informatycznych (realizowanych w zespole). Znajomość podstaw teoretycznych w zakresie metodyk wytwarzania systemów informatycznych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kształtowanie umiejętności zarządzania projektami informatycznymi. Posługiwanie się pojęciami z dziedziny zarządzania projektami.

Tryb zdalny będzie realizowany w formie spotkań online (w godzinach zajęć) z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji (np. Google Meet lub Zoom). Przed pierwszym spotkaniem uczestnik zajęć otrzyma link do wideokonferencji na adres email podany w USOS.

Pełny opis:

Kształtowanie umiejętności zarządzania projektami informatycznymi. Posługiwanie się pojęciami z dziedziny zarządzania projektami.

1. Organizacja i cykl życia projektu. Udziałowcy projektu, kultura organizacyjna. Procesy projektowe.

2. Planowanie i definiowanie zakresu, struktura zadań. Weryfikacja i kontrola zakresu projektu.

3. Określanie i porządkowanie działań. Estymacja zasobów i czasu trwania. Opracowywanie harmonogramów i kontrolowanie przebiegu projektu.

4. Estymacja kosztów. Budżetowanie i kontrola kosztów projektu.

5. Planowanie jakości. Zapewnianie i kontrola jakości w projekcie.

6. Pozyskiwanie i budowanie zespołu projektowego. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

7. Komunikacja w projekcie. Planowanie komunikacji, właściwe pozyskiwanie, przechowywanie, propagowanie informacji w ramach projektu. Raportowanie. Komunikacja z udziałowcami projektu. Przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji.

8. Zarządzanie ryzykiem. Identyfikacja i ocena ryzyka. Monitorowanie ryzyk, przeciwdziałanie problemom.

Literatura:

1. PMI, Guide to the Project Management Body of Knowledge

2. APMG, Managing successful projects with PRINCE2

3. Ken Schwaber and Jeff Sutherland, Scrum

4. Edward Yourdon, Death March

Efekty uczenia się:

Potrafi wybrać formułę realizacji właściwą dla projektu. Potrafi zidentyfikować udziałowców projektu. Potrafi zdefiniować i zarządzać procesami projektowymi. Potrafi zaplanować i monitorować harmonogram projektu. Zna różnicę pomiędzy decyzjami na poziomie kierowniczym i dyrektorskim, rozumie zasady eskalowania problemów pomiędzy poziomami zarządzania w projekcie. Potrafi oszacować koszty projektu. Potrafi zaplanować i kontrolować jakość w projekcie. Potrafi zbudować i zarządzać zespołem projektowym. Potrafi zarządzać przepływem informacji (komunikacją) w obrębie projektu oraz z udziałowcami projektu. Potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację. Rozumie pojęcie ryzyka projektowego, potrafi zarządzać (także ilościowo) ryzykami projektowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oparta na punktach otrzymanych za zadania cząstkowe oddawane w trakcie semestru.

Oceny są ustalane następująco:

jeśli punktów >= 50% wtedy ocena = 3 (dst);

jeśli punktów >= 60% wtedy ocena = 3,5 (dst+);

jeśli punktów >= 70% wtedy ocena = 4 (db);

jeśli punktów >= 80% wtedy ocena = 4,5 (db+);

jeśli punktów >= 90% wtedy ocena = 5 (bdb);

w przeciwny przypadku ocena = 2 (ndst).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dąbrowski
Prowadzący grup: Robert Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dąbrowski
Prowadzący grup: Robert Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.