Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do analizy sieci społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M15WAS Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Wstęp do analizy sieci społecznych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Sieci społeczne stanowią obecnie dużą, multidisciplinarną, dziedzinę badawczą powiązaną z socjologią, ekonomią, biologią, informatyka i matematyką. Dziedzina ta podejmuję rozmaite zagadnienia takie jak badanie epidemii, analizę centralności, rozprzestrzenianie sią różnych form zachowań społecznych, efektów reklamy, oraz rozprzestrzeniania informacji. Badania nad sieciami czerpią z technik wywodzących się z ekonomii, zwłaszcza teorii gier, teorii prawdopodobieństwa, teorii uczenia, teorii grafów, oraz teorii złożoności.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych narzędzi używanych do analizy sieci społecznych. Skupimy się na narzędziach wywodzących się z teorii gier (zarówno strategicznych jak i koalicyjnych), teorii grafów, jak również narzędzi wykorzystywanych do analizy rozprzestrzeniania informacji. Pokażemy jak narzędzia te stosują się do problemów takich jak dostarczanie dobra publicznego, wyboru węzłów do których należy kierować reklamę, wyboru kluczowych grup węzłów, stabilnych topologii sieci, targowania w sieci, a także konstruowania sieci dających lepsze wyniki interakcji między węzłami.

1. Metryki sieci (klastering, spójność, rozkład stopni, itd.)

2. Analiza centralności w sieciach (podstawowe miary, centralności zwrotne, PageRank)

3. Teoriogrowe miary centralności w sieciach (charakterystyka klasy, miary oparte na kooperacyjnej teorii gier)

4. Strategiczne podejście do analizy sieci społecznych

5. Ogranicznowe grafem ważone gry w głosowanie

6. Gry na sieciach (strategiczna substytutywność i komplementraność, dobro społeczne na sieciach, antykoordynacja, itp.)

7. Formowanie sieci (mechaniczne i strategiczne)

8. Maksymalizacja wpływu w sieciach (modele progowe, dyfuzja, wybór najbardziej wpływowych węzłów)

Literatura:

Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World, David Easley, Jon Kleinberg

Connections : an introduction to the economics of networks, Sanjeev Goyal

Social and economic networks, Matthew O. Jackson

Network Analysis: Methodological Foundations, Urlik Brandes, Thomas Erlebach

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe problemy w grach strategicznych, sieciach społecznych i formalne narzędzia służące do ich analizy

Zna różne rodzaje efektów zewnętrznych w interakcjach w sieci oraz rozumie jak wpływają one na wyniki tych interakcji

Zna podstawowe modele formowania sieci i pojęcia rozwiązań wyjaśniające sieci które są formowane przez strategicznych graczy

Umiejętności:

Potrafi przeprowadzić analizę określonych sieci społecznych

Potrafi przeprowadzić analizę określonych algorytmów plotkarskich

Potrafi zdekomponować efekty zewnętrzne w interakjach sieciowych na efekty substytutywne in komplementrane

Potrafi znaleźć stabilne wyniki prostych interakcji na sieciach

Potrafi rozpoznać stabilność sieci w sensie różnych pojęć stabilności

Kompetencje:

Zna podstawowe narzędzia analizy sieci i rozumie do jakich problemów należy je stosować

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01)

Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu (w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem) lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie punktów z egzaminu pisemnego. W sesji poprawkowej obowiązują takie same zasady jak w pierwszym terminie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.