Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria rozproszonej infrastruktury obliczeniowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M20IRIO Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Inżynieria rozproszonej infrastruktury obliczeniowej
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

1000-213bPW, 1000-214bSIK, 1000-214bSOB.

Skrócony opis:

Przedmiot to spojrzenie z perspektywy inżyniera na tworzenie złożonego ekosystemu serwisów które składają się na publiczną chmurę obliczeniową. Infrastruktura chmury to złożony system rozproszony z wyjątkowymi wymaganiami: wysokiej niezawodności, ogromnej skali i pracujący w wielowarstwowym oprogramowaniu. Pokażemy, jak te wymagania wpływają na kluczowe zagadnienia projektowania (komunikacja, skalowalność, alokacja zasobów, zarządzanie danymi) i inżynierii niezawodności (monitorowanie i testowanie). Kurs prowadzony będzie przez inżynierów Google’a pracujących na co dzień przy projektowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu infrastruktury chmury.

Pełny opis:

Przedmiot to spojrzenie z perspektywy inżyniera na tworzenie złożonego ekosystemu serwisów które składają się na publiczną chmurę obliczeniową. Infrastruktura chmury to złożony system rozproszony z wyjątkowymi wymaganiami: wysokiej niezawodności, ogromnej skali i pracujący w wielowarstwowym oprogramowaniu. Pokażemy, jak te wymagania wpływają na kluczowe zagadnienia projektowania (komunikacja, skalowalność, alokacja zasobów, zarządzanie danymi) i inżynierii niezawodności (monitorowanie i testowanie). Kurs prowadzony będzie przez inżynierów Google’a pracujących na co dzień przy projektowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu infrastruktury chmury.

Obliczenia jako usługa: wstęp do architektury obliczeń w chmurze

Zarządzanie rozproszonymi zasobami wielkiej skali: szeregowanie i autoskalowanie

Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz chmury: sposoby i API

Projektowanie systemów skalowalnych

Projektowanie i zarządzanie systemami z uwzględnieniem niezawodności i rozszerzalności

Monitorowanie

Testowanie

Zarządzanie rozproszonymi danymi.

Literatura:

Software Engineering at Google, Titus Winters, Tom Manshreck, Hyrum Wright, 2020, O'Reilly Media.

Site Reliability Engineering, Besty Beyer, Chris Jones, Jennifer Petoff, Niall Richard Murphy (Eds.), 2016, O'Reilly Media.

Dodatkowe pozycje (artykuły naukowe, dokumentacja techniczna) zostaną podane na wykładach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci rozumieją problemy rozproszonych systemów obliczeniowych wielkiej skali.

Umiejętności/kompetencje:

Studenci umieją zaprojektować i stworzyć złożony, niskopoziomowy komponent rozproszonego systemu obliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestniczenie w laboratoriach, projekt, egzamin końcowy.

Laboratoria, projekt i egzamin są konieczne do zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.