Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria rozproszonej infrastruktury obliczeniowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M20IRIO Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Inżynieria rozproszonej infrastruktury obliczeniowej
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

1000-213bPW, 1000-214bSIK, 1000-214bSOB.

Skrócony opis:

Przedmiot to spojrzenie z perspektywy inżyniera na tworzenie złożonego ekosystemu serwisów które składają się na publiczną chmurę obliczeniową. Infrastruktura chmury to złożony system rozproszony z wyjątkowymi wymaganiami: wysokiej niezawodności, ogromnej skali i pracujący w wielowarstwowym oprogramowaniu. Pokażemy, jak te wymagania wpływają na kluczowe zagadnienia projektowania (komunikacja, skalowalność, alokacja zasobów, zarządzanie danymi) i inżynierii niezawodności (monitorowanie i testowanie). Kurs prowadzony będzie przez inżynierów Google’a pracujących na co dzień przy projektowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu infrastruktury chmury. Naszym celem nie jest nauczenie konkretnych technologii chmurowych, a raczej fundamentalnych zasad projektowania systemów rozproszonych wielkiej skali. Planujemy ilustrować te zasady na przykładach systemów, nad którymi pracowali wykładowcy.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z wykładu, ćwiczeń i projektu.

Wykłady i ćwiczenia dotyczą następujących tematów:

- Obliczenia jako usługa: wstęp do architektury obliczeń w chmurze

- Zarządzanie rozproszonymi zasobami wielkiej skali: szeregowanie i autoskalowanie

- Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz chmury: sposoby i API

- Projektowanie systemów skalowalnych

- Projektowanie i zarządzanie systemami z uwzględnieniem niezawodności i rozszerzalności

- Monitorowanie

- Testowanie

- Zarządzanie rozproszonymi danymi

Projekt polega na zaprojektowaniu, zbudowaniu i uruchomieniu rozproszonej aplikacji na publicznej chmurze. Prowadzący zaproponują tematy projektów. Projekt realizowany będzie zespołowo (trójka studentów w zespole). Każdy zespół będzie miał tutora z Google'a, który pomoże w doprecyzowaniu projektu, zrecenzuje dokumenty projektowe oraz oceni rozwiązanie.

Literatura:

Software Engineering at Google, Titus Winters, Tom Manshreck, Hyrum Wright, 2020, O'Reilly Media.

Site Reliability Engineering, Besty Beyer, Chris Jones, Jennifer Petoff, Niall Richard Murphy (Eds.), 2016, O'Reilly Media.

Additional bibliography (papers, technical documentation) will be given during the lectures.

Dodatkowe pozycje (artykuły naukowe, dokumentacja techniczna) zostaną podane na wykładach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci rozumieją problemy rozproszonych systemów obliczeniowych wielkiej skali.

Umiejętności/kompetencje:

Studenci umieją zaprojektować i stworzyć złożony, niskopoziomowy komponent rozproszonego systemu obliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach

- Projekt (w zespole 3-osobowym)

- Egzamin końcowy

Do zaliczenia niezbędny jest aktywny udział w ćwiczeniach, ukończenie projektu oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.