Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie w logice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2N00PLO Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Programowanie w logice
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne stałe dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza informatyczna i matematyczna z zakresu pierwszego roku studiów na kierunku informatyka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w logice.

Na wykładzie zostanie przedstawiona składnia i semantyka (deklaratywna i operacyjna) programów w logice oraz omówiona kwestia poprawności i pełności mechanizmu obliczeniowego stosowanego w programowaniu w logice.

Na laboratorium studenci poznają podstawowe techniki programowania w logice.

Pełny opis:

1. Idea programowania w logice (programowanie deklaratywne a imperatywne). Składnia programów w logice.

2. SLD-rezolucja: mechanizm obliczeniowy dla programów w logice.

3. Semantyka programów w logice (poprawność i pełność SLD-rezolucji).

4. Negacja w programowaniu w logice (wyprowadzanie negatywnych informacji, programy z negacją, klasy programów).

5. Sterowanie w programowaniu w logice (odcięcie).

6. Przegląd dziedzin programowania w logice: programowanie z więzami, równoległość, deklaratywna lokalizacja błędów.

Literatura:

1. U.Nilsson, J.Małuszyński ,"Logic Programming and Prolog", wyd. 2, John Wiley, 1995,. http://www.ida.liu.se/~ulfni/lpp/

2. K.R.Apt ,"From Logic Programming to Prolog". 1997.

3. L.Sterling, E.Shapiro, The Art of Prolog. MIT, 1994.

4. W.F.Clocksin, C.S.Mellish, Prolog. Programowanie. Wyd. Helion, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma ogólną wiedzę w zakresie programowania deklaratywnego (K_W02).

2. Ma wiedzę w zakresie składni i semantyki programów w logice (K_W01, K_W02).

3. Zna podstawowe techniki programowania w logice (K_W01, K_W02).

4. Ma podstawową wiedzę na temat systemu automatycznego dowodzenia twierdzeń występującego w programowaniu w logice (K_W09).

Umiejętności

1. Potrafi formułować różne własności w sposób deklaratywny (K_U01).

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w języku programowania w logice (K_U05).

3. Potrafi ocenić przydatność paradygmatu programowania w logice do rozwiązywania różnego typu problemów (K_U20).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01).

2. Potrafi pracować indywidualnie (K-K05).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie sumy punktów uzyskanych z kolokwium (60 pkt), laboratorium (dwie klasówki po 10 pkt,) i egzaminu (60 pkt).

Egzamin poprawkowy: ocena wyłącznie na podstawie wyników samego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Miłkowska
Prowadzący grup: Mirosława Miłkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=587
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Miłkowska
Prowadzący grup: Mirosława Miłkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.