Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bootcamp – introduction to machine learning

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-317bBUM Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Bootcamp – introduction to machine learning
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Machine Learning
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom wspólnej bazy pojęć z zakresu podstaw uczenia maszynowego potrzebnych do zrozumienia współczesnych, zaawansowanych metod uczenia maszynowego oraz wpojenie warsztatu programistycznego potrzebnego do sprawnego posługiwania się nimi.

Pełny opis:

Wykład będzie miał formę intensywnego kursu prowadzonego przez pierwsze dwa tygodnie pierwszego semestru. Na zajęciach poruszane będą następujące tematy:

1. Funkcja celu, podział test vs walidacja

2. Inżynieria cech

3. Przeuczanie, regularyzacja

4. Wprowadzenie do zagadnień regresji liniowej i logistycznej

5. Algorytm k najbliższych sąsiadów

6. Eksploracja i wizualizacja danych. Histogram, wizualizacja funkcji gęstości, wykres pudełkowy.

Literatura:

1. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome H., The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer, Berlin

2. Andrew Ng, Machine Learning Yearning, https://www.deeplearning.ai/machine-learning-yearning/

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

* w uporządkowany i podbudowany teoretycznie sposób wiedzę w zakresie podstawowych technik uczenia maszynowego oraz metodologii konstruowania i prowadzenia badań z tego zakresu [K_W06].

Umiejętności: student potrafi

* zaplanować i przeprowadzić badanie własności rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego z użyciem podstawowych jego technik [K_U08];

* zwizualizować wyniki badań z zakresu uczenia maszynowego [K_U09].

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

* krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści [K_K01];

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [K_K02].

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium i mały projekt programistyczny na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Cygan, Marcin Mucha
Prowadzący grup: Maciej Bartczak, Marek Cygan, Marcin Mucha, Mateusz Olko, Jakub Świątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.