Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Robot control

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-317bRC Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Robot control
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Machine Learning
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom praktycznej wiedzy z zakresu sterowania robotami. W trakcie kursu przedstawione zostaną wykorzystywane obecnie techniki sterowania robotami, kinetyki ich ruchu, planowania jego przebiegu oraz orientacji robota w przestrzeni.

Pełny opis:

1. System operacyjny robotów.

2. Kinematyka prosta i odwrotna.

3. Sprzęt robotyczny: silniki, kodery.

4. Teoria sterowania (PID, LQR).

5. Planowanie (A*, RRT).

6. Modele kamerowe i podstawowe pojęcia używane w geometrii widzenia komputerowego.

7. Widzenie trójwymiarowe, SLAM, rekonstrukcja sceny robota.

Literatura:

Frank C. Park and Kevin M. Lynch, Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control

Peter Corke, Robotics, Vision and Control

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

* w uporządkowany i podbudowany teoretycznie sposób wiedzę w zakresie sterowania robotami ze szczególnym uwzględnieniem kinematyki ruchu, planowania jego przebiegu i orientacji w przestrzeni [K_W11].

Umiejętności: student potrafi

* stosować techniki programowego sterowania robotami [K_U14].

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

* krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści [K_K01];

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [K_K02];

* myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy [K_K03].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie punktów z programu zaliczeniowego, zadań domowych (w formie programów komputerowych) oraz egzaminu w laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ciebiera, Marek Cygan
Prowadzący grup: Krzysztof Ciebiera, Marek Cygan, Karol Pieniący
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ciebiera, Marek Cygan
Prowadzący grup: Krzysztof Ciebiera, Marek Cygan, Piotr Krzywicki, Karol Pieniący, Mateusz Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.