Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozpoznawanie obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-318bVR Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Rozpoznawanie obrazów
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Machine Learning
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie architektur głębokiego uczenia, technik implementacji, trenowania i debuggowania własnych sieci neuronowych przeznaczonych do rozpoznawania obrazów. Studenci zdobędą wiedzę teoretyczną, informacje na temat współczesnych badań w tej dziedzinie oraz praktyczne umiejętności związane z rozpoznawaniem obrazów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do rozpoznawania obrazów (metody klasyczne: SIFT, transformacja Hougha)

2. Konwolucyjne sieci neuronowe - powtórzenie

3. Wizualizowanie i rozumienie

4. Wykrywanie przedmiotów

5. Segmentacja semantyczna i segmentacja instancji

6. Rozumienie obrazu wideo

7. Widzenie 3D

8. Modele generatywne

Literatura:

http://www.deeplearningbook.org/

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

* Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji obrazów oraz detekcji obiektów na obrazie [K_W12].

Umiejętności: student potrafi

* Potrafi stworzyć rozbudowane rozwiązanie z zakresu klasyfikacji obrazów i detekcji obiektów na obrazie [K_U15].

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

* krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści [K_K01];

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [K_K02];

* myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy [K_K03].

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria: projekty. Wykłady: egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Biliński
Prowadzący grup: Piotr Biliński, Piotr Tempczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Biliński
Prowadzący grup: Piotr Biliński, Spyridon Mouselinos, Paweł Subko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.