Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe dla kierunku bioinformatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-3PRAKZ Kod Erasmus / ISCED: 11.0 / (0540) Matematyka i statystyka
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe dla kierunku bioinformatyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Obowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów kierunku bioinformatyka etapu licencjackiego.

Pełny opis:

Obowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów kierunku bioinformatyka etapu licencjackiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zależnie od wybranej praktyki - specjalistyczna wiedza w zakresie stosowanej metodologii bioinformatycznej oraz narzędzi i metod programistycznych i/lub biologicznych.

Umiejętności

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie [K_U02],

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych [K_U04].

Kompetencje społeczne

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia [K_K01],

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter [K_K02],

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie [K_K03],

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych [K_K04],

- potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków i/lub biologów, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów [K_K05],

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy [K_K06].

Metody i kryteria oceniania:

Przede wszystkim na podstawie dokumentów wystawionych przez pracodawcę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szafran
Prowadzący grup: Krzysztof Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.