Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-711PFI Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~pniez/bioinformatyka/
Punkty ECTS i inne: 5.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot wstępny, mający na celu zapoznanie studentów z wybranymi, podstawowymi zagadnieniami fizyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami opisu rzeczywistości w wybranych działach fizyki. Na wykładzie wprowadzane są pojęcia, wielkości i wyjaśniane jest ich znaczenie oraz demonstrowane zastosowanie. Na ćwiczeniach są dyskutowane i rozwiązywane zadania.

Program:

1. Podstawowe pojęcia oraz prawa kinematyki i dynamiki punktu materialnego oraz statyki płynów.

2. Prawa zachowania: pędu, momentu pędu i energii.

3. Praca i energia.

4. Podstawy elektrostatyki, potencjał i natężenie pola elektrostatycznego.

5. Pole dipola elektrycznego, dipol trwały i indukowany. Dielektryki, polaryzacja.

6. Przewodniki, obwody z prądem stałym.

7. Elementy mechaniki kwantowej, stacjonarne równanie Schrödingera.

8. Wybrane zagadnienia fizyki relatywistycznej.

Literatura:

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 'Podstawy fizyki' (części 1-5)

Efekty uczenia się:

Student:

- analizuje treść problemu, zadania,

- wybiera właściwe wielkości do opisu problemu,

- wykonuje pomocnicze rysunki,

- omawia przewidywane zachowanie opisanego układu,

- omawia przewidywane cechy rozwiązania,

- rozwiązuje zadanie,

- omawia uzyskane rozwiązanie.

Wiedza:

- ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych (K_W02)

Metody i kryteria oceniania:

Student zdobywa punkty P za:

- sprawdzian ustny polegający na omówieniu wybranego przez prowadzącego zadania i jego rozwiązania oraz odpowiedzi na pytania dotyczące omawianych na zajęciach zagadnień, czas trwania ok. 15 min, jednokrotnie, punkty: 0-6

- wpisanie w dokumencie i przedstawienie zaciekawienia związanego z fizyką na początku wykładu, czas trwania ok. 5 min, dwukrotnie, punkty za jedno zaciekawienie: 0-3

- aktywność na spotkaniu (m.in. udział w dyskusjach na tematy związane z omawianymi zagadnieniami, z wpisem w dokumencie), jeden raz na spotkanie, punkty: 0-1

Terminy sprawdzianu ustnego oraz prezentacji zaciekawień wyznaczane są przez prowadzącego.

Dodatkowe punkty można zdobyć za przygotowanie do debaty drużynowej i udział w niej. W debacie może wziąć udział ograniczona liczba osób. Decydować będzie kolejność zapisów. Zasady oraz otwarcie zapisów zostaną ogłoszone. Jednokrotnie. Punkty: 0-9

Student zalicza zajęcia, jeśli suma punktów wynosi co najmniej 30 punktów oraz ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Ocena w terminie 0

Osoba, która zdobędzie co najmniej 30 punktów może otrzymać ocenę bez przystępowania do egzaminu, odpowiednio:

3,0 gdy P > 29

3,5 gdy P > 34

4,0 gdy P > 39

4,5 gdy P > 44

5 gdy P > 49

5! gdy P > 54

Termin 1 – Egzamin

Zaliczenie zajęć jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie.

Na egzaminie można podwyższyć ocenę proponowaną w terminie 0. Potencjalny wzrost nie jest ograniczony. W krytycznych przypadkach ocena może zostać obniżona o pół stopnia, a w przypadku proponowanej 3,0 oznacza to otrzymanie oceny niedostatecznej.

Egzamin polega na omówieniu wybranych przez prowadzącego dwóch zadań i ich rozwiązań oraz odpowiedzi na pytania dotyczące omawianych na zajęciach zagadnień.

Termin 2 - Egzamin poprawkowy

Dopuszczone są osoby, które mają nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.