Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-711WIN Kod Erasmus / ISCED: 11.301 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do systemów operacyjnych (Unix) i języków skryptowych (shell, Python).

Pełny opis:

1. Systemy operacyjne na przykładzie Unix, historia systemów uniksowych, cechy systemu operacyjnego Linux.

2. Powłoka bash

- podstawowe polecenia, potoki i przetwarzanie wsadowe

3. Wyrażenia regularne

- konstrukcja, wyszukiwanie wzorców w tekstach

4. Python

- konstrukcja prostych programów imperatywnych

- interpreter interaktywny i tworzenie modułów programu

- funkcje biblioteczne i tworzenie własnych funkcji

- pętle i instrukcje warunkowe

Literatura:

Linux in a Nutshell. Ellen Siever, Aaron Weber, Stephen Figgins, Robert Love, Arnold Robbins

A Practical Guide to Linux. Mark G. Sobell

Learning Python. Mark Lutz

Programming Python. Mark Lutz

Dive into Python. Mark Pilgrim

Python Cookbook. Alex Martelli, David Ascher

Programming Pearls. Jon Bentley

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna podstawy konstrukcji programów komputerowych

- Zna język Python i komendy powłoki bash

Umiejętności:

potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranych językach skryptowych i wykorzystywać je do przetwarzania danych biologicznych (K_U16)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia, programy zaliczeniowe i egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górecki
Prowadzący grup: Paweł Górecki, Aleksander Jankowski, Jarosław Paszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górecki
Prowadzący grup: Paweł Górecki, Aleksander Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.