Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-712EKO Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści kształcenia.

Osobnik w środowisku, gatunek, populacje, demografia populacji ludzkiej, interakcje międzygatunkowe, biocenozy, biomanipulacja, ekosystem, ekologia krajobrazu, ekosystemy przekształcone przez człowieka.

Efekty uczenia się:

umiejętności i kompetencje.

-Ukazanie różnorodności relacji między organizmami oraz między organizmami i ich środowiskiem abiotycznym oraz opisujących je prawidłowości.

-rozumie różnorodność relacji między organizmami oraz między organizmami i ich środowiskiem (K_W18)

-zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

-potrafi opisać prawidłowości zachodzące między organizmami a ich środowiskiem (K_U24)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.