Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunek prawdopodobieństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-712bRPR Kod Erasmus / ISCED: 11.102 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rachunek prawdopodobieństwa: przegląd modeli dyskretnych rachunku prawdopodobieństwa, łańcuchy Markowa, najprostsze rozkłady ciągłe, prawielkich liczb i centralne twierdzenie graniczne, elementy teorii informacji.

Pełny opis:

Treści kształcenia.

Rachunek prawdopodobieństwa: przegląd modeli dyskretnych rachunku  prawdopodobieństwa, łańcuchy Markowa, najprostsze rozkłady ciągłe, prawo wielkich liczb i centralne twierdzenie graniczne, elementy teorii informacji.

Efekty kształcenia, umiejętności i kompetencje.

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rachunku prawdopodobieństwa, pozwalające na zastosowania praktyczne w dalszym toku studiów.

Literatura:

Rachunek Prawdopodobieństwa dla (Prawie) Każdego - Jakubowski Jacek, Sztencel Rafał, SCRIPT Wydawnictwo, 2006

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu podstawowych metod rachunku prawdopodobieństwa, w szczególności:

1. Zna podstawowe modele dyskretne i ciągłe w rachunku prawdopodobieństwa.

2. Zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności.

3. Zna podstawowe twierdzenia graniczne (twierdzenie Poissona, centralne twierdzenie graniczne) i potrafi zastosować je do przybliżonego wyznaczania prawdopodobieństw zdarzeń w zagadnieniach praktycznych.

4. Zna i rozumie pojęcie łańcucha Markowa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Meller
Prowadzący grup: Rafał Meller
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=717
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Rachunek prawdopodobieństwa: przegląd modeli dyskretnych rachunku prawdopodobieństwa, łańcuchy Markowa, najprostsze rozkłady ciągłe, prawielkich liczb i centralne twierdzenie graniczne, elementy teorii informacji.

Pełny opis:

Treści kształcenia.

Rachunek prawdopodobieństwa: przegląd modeli dyskretnych rachunku prawdopodobieństwa, łańcuchy Markowa, najprostsze rozkłady ciągłe, prawo wielkich liczb i centralne twierdzenie graniczne, elementy teorii informacji.

Efekty kształcenia, umiejętności i kompetencje.

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rachunku prawdopodobieństwa, pozwalające na zastosowania praktyczne w dalszym toku studiów.

Literatura:

Rachunek Prawdopodobieństwa dla (Prawie) Każdego - Jakubowski Jacek, Sztencel Rafał, SCRIPT Wydawnictwo, 2006

Rachunek prawdopodobieństwa (WNE) - skrypt Adamczak Radosław, Osękowski Adam https://www.mimuw.edu.pl/~radamcz/teaching/rpwyklad3001.pdf

Uwagi:

W semestrze zimowym 20/21 zajęcia są prowadzone zdalnie w formacie

Zoom (komunikacja głosowa) + tablica on-line Idroo.

Ocena będzie wyliczona według wzoru

Ocena=10% Ćwiczenia+30%kolokwium+60% egzamin.

Ocena z ćwiczeń będzie na podstawie prac domowych. Będzie 5 prac domowych, każda po 5 zadań. Aktywność na ćwiczeniach może wpłynąć na podwyższenie oceny z ćwiczeń.

Kolokwium i egzamin będą w formie zdalnym. Zostanie państwu przesłany plik z zadaniami za pośrednictwem Moodla. Szczegółowe informacje na stornie kursu.

Studenci, którzy z kolokwium i prac domowych uzyskają łącznie ponad 90% punktów, będą zwolnieni z egzaminu i będą mieli wystawioną ocenę bdb w terminie zerowym. Dopuszczam też zwolnienie z egzaminu na podstawie wyróżniającej się postawie podczas ćwiczeń. Będzie to mierzone ilością punktów (w myśl zasady, rozwiązanie jednego zadania/podpunktu = 1 punkt). Z egzaminu będzie zwolniona *conajmniej* jedna osoba z największą liczbą punktów. Zastrzegam sobie prawo do zwolnienia większej ilości studentów.

Każdy student, który jest niezadowolony z oceny w pierwszym terminie, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Meller
Prowadzący grup: Rafał Meller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.