Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie i projektowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-713PPO Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Programowanie i projektowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 4.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy programowania obiektowego (Java), podstawy obiektowego projektowania systemów informatycznych (UML).

Pełny opis:

* Obiektowe modelowanie dziedziny

* Elementy notacji UMLowej

* Wprowadzenie do programowania obiektowego

* Podstawy programowania obiektowego w Javie

* Ochrona danych, kapsułkowanie

* Tworzenie, inicjacja i niszczenie obiektów

* Dziedziczenie i polimorfizm

* Interfejsy

* Wyjątki

* Typy uogólnione i kolekcje

* Strumienie, serializacja

* Wzorce projektowe

Literatura:

1. J . Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, A.Buckley; The Java Language Specification, Java SE 8 Edition (Java Series), Addison-Wesley Professional, wydanie 1., 2014.

2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.

3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.

4. B. Eckel, Thinking in Java, Helion, wydanie 4., 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę na temat projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) (K_W11).

Umiejętności

- potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML) (K_U12),

- ma umiejętność projektowania i tworzenia programów obiektowych w wybranych językach programowania (K_U13).

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena

Końcowa ocena zostanie wyliczona wg wzoru:

L + max((3/2) * E, E + K)

gdzie:

L - liczba punktów z laboratorium (0..30),

K - liczba punktów z klasówki (0..20),

E - liczba punktów z egzaminu (0..40).

Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów (54). Skala ocen liniowa (progi poszczególnych ocen to: 54, 61, 68, 75, 82).

Zaliczenie

Ponadto należy zaliczyć zajęcia (jest to warunek dopuszczenia do egzaminu w pierwszym terminie). Zaliczenie polega na:

zdobyciu co najmniej 8 punktów z klasówki,

oraz co najmniej 15 punktów z laboratorium.

Warunki dopuszczenia do terminu zerowego: zdobycie co najmniej 90% punktów z klasówki w pierwszym terminie oraz co najmniej 90% punktów z prac domowych. Sam egzamin przebiega i jest oceniany tak jak normalny egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.