Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aplikacje WWW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-716WWW Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Aplikacje WWW
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla III roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Bazy danych i usługi sieciowe 1000-715BDU
Programowanie i projektowanie obiektowe 1000-713PPO

Skrócony opis:

Techniki i narzędzia programistyczne w budowie aplikacji i serwisów WWW.

Pełny opis:

Protokoły HTTP.

Języki HTML i CSS.

Szkielety stron internetowych (bootstrap, foundation).

Podstawy SSL.

Javascri pt, programowanie w paradygmacie funkcyjnym i obiektowym.

Zastosowanie asynchroniczności. Podstawowe biblioteki (jQuery, bootstrap).

Ajax, czyli Asynchronous JavaScript and XML.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych.

Budowa serwera internetowego: routing, widoki, mapowanie obiektowo relacyjne, transakcyjność, sesje.

Wybrane zagadnienia dotyczące wydajności aplikacji webowych: cache, ograniczanie ruchu TCP, wykorzystywanie CDN.

Budowa aplikacji jednostronicowych z wykorzystaniem JavaScriptu

Literatura:

1. Specyfikacje TLS https://datatracker.ietf.org/wg/tls/documents/

2. Specyfikacje HTML http://www.w3.org/TR/html5/

3. Specyfikacje HTTP http://www.w3.org/Protocols/Specs.html

4. Specyfikacja ECMAScript http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm

5. Dokumentacja Django https://docs.djangoproject.com/

6. Dokumentacja AngularJs https://angularjs.org

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji (K_W08).

2. Ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania, cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (K_W10).

3. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (K_W11).

Umiejętności:

1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).

3. Potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych (K_U14).

4. Ma umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem baz danych (K_U15).

5. Potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych (K_U16).

6. Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych (K_U18).

7. Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań (K_U19).

8. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi (K_U23).

9. Tworzy, ocenia i realizuje plan testowania (K_U25).

10. Jest przygotowany do efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania (K_U26).

11. Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami (K_U27).

Kompetencje:

1. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K02).

2. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

3. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin 50%, kolokwia 50%.

Dla zaliczenia trzeba oddać wszystkie programy w terminie i zaliczyć oba kolokwia kolokwium.

Zaliczenie kolokwiów oraz oddanie programów jest wymagane do przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie. Zaliczenie kolokwiów nie jest wymagane do przystąpienia do egzaminu w drugim terminie, ale oddanie programów jest wymagane.

W drugim terminie wynik egzaminu stanowi 100% oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poszewiecka
Prowadzący grup: Barbara Poszewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poszewiecka
Prowadzący grup: Barbara Poszewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.