Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interdyscyplinarny projekt zespołowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-720IPZ Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Interdyscyplinarny projekt zespołowy
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty kierunkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Sprawne programowanie w Pythonie, podstawy statystyki, znajomość bioinformatyki na poziomie „Wstępu do biologii obliczeniowej”, znajomość jęz. angielskiego.

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci w kilkuosobowych zespołach rozwiązują jeden z dwóch

problemów powiązanych tematycznie. W każdym roku jest to inny, interdyscyplinarny

problem, wymagający programowania i analizy danych. Następnie zespoły rozwiązujące

dwa różne zadania łączą się w większe zespoły i dokonują syntezy wyników obu

podzespołów. Podczas semestru studenci wymieniają się danymi i częściowymi wynikam. Przedmiot kończy się sympozjum z

prezentacjami organizowanym wspólnie z Sorboną i Uniwersytetem w Heidelbergu.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany wspólnie z innymi jednostkami konsorcjum 4EU+.

1. Zapoznanie się z problemami do rozwiązania w danym roku, wraz z wiedzą dziedzinową na

podstawie artykułów naukowych oraz przykładowymi kodami źródłowymi dostępnymi na github.

2. Łączenie się studentów w zespoły 3-5 osobowe i wybór jednego z tematów dla każdego z

zespołów

3-9. Rozwiązywanie zadania podstawowego poprzez napisanie specjalizowanego kodu, dobór

parametrów metody i wykonanie kodu na dostarczonych danych.

10. Dobieranie się zespołów w pary rozwiązujące dwa podzadania

11-14. Porównywanie wyników, łączenie ich ze sobą i przygotowanie ostatecznej prezentacji

15. prezentacja na sympozjum międzyuczelnianym

Literatura:

http://www.meet-u.org/index.html

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą zrozumienie procesu badawczego oraz uzyskają w nim pewne doświadczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w pracach zespołu 50%

jakość kodu źródłowego 20%

prezentacja końcowa 20%

Ocena zewnętrznego Jury 10%

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Machnicka
Prowadzący grup: Magdalena Machnicka
Strona przedmiotu: https://hdsu-bioquant.github.io/meet-eu-2021/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Machnicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.