Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrodynamika R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3Ind05 Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrodynamika R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, studia indywidualne; przedmioty obowiązkowe na III roku
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład z elektrodynamiki klasycznej z elementami klasycznej teorii pola.

Pełny opis:

Klasyczna elektrodynamika dała początek polowemu opisowi oddziaływań i jej sformułowanie rozpoczęło proces teoretycznej unifikacji oddziaływań. Jej poznanie jest konieczne do zrozumienia współczesnej kwantowej teorii oddziaływań fundamentalnych. Metody rachunkowe elektrodynamiki są uniwersalne i znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach fizyki.

Program:

1. Podstawowe prawa elektrodynamiki klasycznej: równania Maxwella w próżni, potencjały elektromagnetyczne, symetrie i prawa zachowania, niezmienniczość względem transformacji Lorentza.

2. Kowariantne sformułowanie elektrodynamiki: czteroprzestrzeń i czterotensory, elementy klasycznej teorii pola, lagranżjan, zasada Hamiltona, równania ruchu, twierdzenie Noether, ruch ładunku w polu elektromagnetycznym, efekt Aharonowa-Bohma.

3. Równania Maxwella w materii: pola makroskopowe, równania materiałowe, warunki ciągłości na granicy ośrodków.

4. Elektrostatyka: podstawowe równania, zagadnienie Dirichleta i Neumana, metoda funkcji Grena, rozwinięcie multipolowe, energia, siła i moment siły dla pola elektrostatycznego, dielektryki.

5. Magnetostatyka i prądy stacjonarne: podstawowe równania, analogia do elektrostatyki, potencjały, prądy stałe, energia, siła i moment siły dla pola magnetostatycznego.

6. Niestacjonarne pole elektromagnetyczne: fale elektromagnetyczne w próżni i w ośrodkach, funkcje Greena, potencjały opóźnione, promieniowanie ładunków, rozpraszanie Thomsona, relacje dyspersyjne, rozwinięcie multipolowe dla pól niestacjonarnych, elementy teorii dyfrakcji, przejście do optyki geometrycznej.

Wymagania niezbędne do zaliczenia ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach i uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów. Zdanie egzaminu pisemnego (do którego są dopuszczeni wszyscy studenci) też zalicza ćwiczenia. Do egzaminu ustnego (obowiązkowego dla wszystkich) można przystąpić jedynie po zaliczeniu ćwiczeń.

Opis sporządził Jan Kalinowski, listopad 2009.

Literatura:

Podręczniki

1. J. D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna

2. D. J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki

3. M. Suffczyński, Elektrodynamika

4. L. Landau, E. Lifszyc, Teoria pola

5. L. Landau, E. Lifszyc, Elektrodynamika ośrodków ciagłych

Zbiory zadań:

1. W. Batygin, I. Toptygin, Zbiór zadań z elektrodynamiki

2. L. Grieczko i in., Zadania z fizyki teoretycznej

3. M. Zahn, Pole elektromagnetyczne

4. zadania w wyżej podanych podręcznikach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Meissner
Prowadzący grup: Wojciech Kamiński, Krzysztof Meissner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.