Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia i praca licencjacka, Studia indywidualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3Ind21 Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia i praca licencjacka, Studia indywidualne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, studia indywidualne; przedmioty obowiązkowe na III roku
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na III roku
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem pracowni licencjackiej jest przygotowanie pracy licencjackiej pod indywidualną opieką opiekuna pracy.

Pełny opis:

Celem pracowni licencjackiej jest przygotowanie pracy licencjackiej pod indywidualną opieką opiekuna pracy. W ramach pracowni licencjackiej student jest zaangażowany w badania naukowe prowadzone przez opiekuna i może umieścić ich wyniki w pracy licencjackiej. W ramach tej działalności student może stworzyć program komputerowy, wykonać pomiary eksperymentalne lub inne prace świadczące o znajomości podstawowych metod badawczych fizyki [astronomii].

Opis sporządził Andrzej Wysmołek, grudzień 2009.

Literatura:

Zależna od wybranego tematu pracy

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia związane z tematyką pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie zastosować i opisać wybrane metody eksperymentalne i/lub teoretyczne stosowane do rozwiązywania problemów naukowych typowych dla danej specjalności

2. umie posługiwać się wybranymi urządzeniami pomiarowymi i /lub metodami teoretycznymi używanymi w badaniach naukowych w obrębie danej specjalności

POSTAWY

1. docenia rolę rzetelnej analizy problemu przy proponowaniu i weryfikacji hipotez naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pracowni licencjackiej jest zebranie i opracowanie materiału umożliwiającego spisanie pracy licencjackiej zgodnie z regułami określonymi przez Radę Wydziału. Ocena z pracowni licencjackiej jest wystawiana na podstawie jakości opracowania materiału badawczego i innych elementów mających wpływ na jakość pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia licencjacka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.