Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4AQMMBS
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Zaawansowana mechanika kwantowa"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Advanced Quantum Mechanics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Knowledge of classical mechanics, quantum mechanics, electrodynamics, basis of statistical physics and thermodynamics, complex variable calculus, differential and integral calculus, matrix calculus, Fourier transforms.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The goal of this course is to introduce students to the mathematical formalism of non-relativistic quantum mechanics of many-body systems as well as give an overview of applications in condensed-matter physics.

Pełny opis:

1. Quantum mechanics of many-body systems; fermions and bosons.

2. Second quantization; field operators.

3. Green's and correlation functions and their applications.

4. Spontaneous symmetry breaking, mean-field theory.

5. Perturbation theory, Feynman diagrams.

6. Linear response theory.

7. Electromagnetic field quantization.

Literatura:

A.L. Fetter, J.D. Walecka, Quantum Theory of Many-Particle Systems

H. Bruus, K. Flensberg, Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics

A. Altland, B. Simons Condensed Matter Field Theory

J.W. Negele, H. Orland, Quantum many-paricle systems

R.D. Mattuck, A guide to Feynman diagrams in the many-body problems

S.M. Barnett, Quantum information

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- knowledge of second quantization formalism

- knowledge of Green's functions and correlation functions

Skills:

- solving stndard problems of nonrelativistic quantum mechanics of many-body systems

- description of physical phenomena in terms of simple mathematical models and correlation functions

- solving problems using field operators

Metody i kryteria oceniania:

- written test

- written exam

- oral exam

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Bardyszewski
Prowadzący grup: Witold Bardyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jakubczyk
Prowadzący grup: Paweł Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)