Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia komputerowe dla fizyki jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4NKFJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia komputerowe dla fizyki jądrowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~kpias/nkfj/nkfj.html
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową znajomość języka programowania C++ (w tym klas) oraz podstawy obsługi Linuxa. Potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu oddziaływania cząstek z materią, podstawowe wiadomości o kinematyce relatywistycznej i o hadronach.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie kilku podstawowych narzędzi komputerowo-programistycznych używanych w doświadczalnej fizyce jądrowej: program Srim/Trim, środowisko do analizy danych ROOT, symulator kinematyki cząstek Pluto i model zderzeń jądrowych GiBUU.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają w praktyczny sposób kilka narzędzi komputerowych przydatnych w pracy doświadczalnego fizyka jądrowego.

1. Program Srim (i jego symulacyjna wersja Trim) do modelowania przechodzenia cząstek przez materię (strata energii, straggling)

2. Cernowskie środowisko programistyczne ROOT do analizy danych fizycznych. Omówimy m.in.:

- klasy podstawowe, m.in. TCanvas, TH1, TH2, TF1, TMath, TRandom3, TVector3, TLorentzVector, TGraph, TGraphErrors

- Dopasowywanie funkcji do histogramu oraz TGraphErrors

- TFile: obsługa plików

- TTree: drzewo jako baza danych doświadczalnych

- Listy: TObjArray, TClonesArray, TOrdCollection

- Własne obiekty dziedziczące po TObject

- Kompilacja kodu C++ z klasami ROOT'a.

3. ROOT'owski pakiet TSpectrum do analizy widm z maksimami (peakami).

4. Pakiet Pluto do symulacji kinematyki hadronów i leptonów, uwzględniający ich rozpady.

5. Pakiet GiBUU do symulacji zderzeń jąder atomowych (AA) oraz reakcji elementarnych na jądrach (np. e-A, foton-A, pion-A, proton-A)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni umieć:

1. wyznaczyć przewidywaną stratę energii jonów po przejściu przez absorbent

2. dokonać w ramach środowiska ROOT prostej analizy danych z eksperymentu oraz zaimplementować strukturę własnych danych

3. wysymulować w środowisku Pluto rozkład populacji w przestrzeni fazowej cząstek i ich produktów rozpadu

4. wygenerować w ramach modelu GiBUU cząstki wyemitowane z zderzeń danego układu jądrowego przy ustalonej energii

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanego projektu.

Jeśli student jest związany z grupą badawczą, mile widziane są takie projekty, które będą użyteczne do badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Piasecki
Prowadzący grup: Krzysztof Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Piasecki
Prowadzący grup: Krzysztof Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.