Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computer Tools for Nuclear Physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-CTNP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Computer Tools for Nuclear Physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Programming-wise, this course is intended for students with basic knowledge of C++ (including classes and inheritance) and Linux (Bash shell).


Please email the tutor in advance (krzysztof.piasecki@fuw.edu.pl) : you probably need an account. Also, if you raise a need, a 2h reminder on most important issues of C++ can be organized (before the formal classes).


Physics-wise: basic knowledge of relativistic kinematics, hadrons and thermodynamics is needed.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to learn a few basic computer and programming tools used in the experimental subatomic physics. The students are first introduced to the ROOT data analysis platform. Next, different simulators are discussed: PLUTO (hadron emission), 5 microscopic transport codes and 2 thermal emission codes.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The students will learn in a practical way a couple of computers tools helpful at work of the nuclear and particle physicist.

1. CERN-based ROOT data analysis platform including the TSpectrum package

2. PLUTO generator for emission of particles including their decays.

3. Microscopic transport codes aiming to reproduce the evolution of the heavy-ion collision (GiBUU, SMASH, UrQMD, PHSD, JAM/RQMD)

4. "Thermal codes" aiming at reproduction of yields (Thermal-FIST) as well as spectra (THERMINATOR) of particles emitted from heavy-ion collisions assuming the thermal equilibrium at freeze-out.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student should be able to:

- perform the analysis of data from experiment or simulation code with help of the ROOT platform, that includes implementation of own data structure, fitting and visualisation

- simulate the distribution of given particles in phase space using the PLUTO package. This includes: production in elementary collision, emission from fireball, and (chain) decays

- simulate the heavy-ion collision at given energy using the transport code, and having a general understanding of most important underlying approaches

- use the "thermal" code to fit the set of yields of particles emitted from given heavy-ion collision to the predictions of statistical model assuming the equilibrium at freeze-out

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit based on performed project.

If you are linked to some research group, the best is such a project that helps to achieve progress in the context of your analysis linked to this group. If you cannot find a topic, consult with the coordinator in advance.

The project cannot be a reuse of a code developed to pass another course.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)