Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium biofizyki oraz projektowania molekularnego i bioinformatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sBiPM Kod Erasmus / ISCED: 13.905 / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium biofizyki oraz projektowania molekularnego i bioinformatyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
ZFBM, II stopień; Projektowanie molekularne i bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Seminarium specjalistyczne jest przeznaczone dla studentów i doktorantów specjalności biofizyka oraz studentów i doktorantów innych specjalności zainteresowanych zastosowaniami fizyki w naukach biomedycznych. W ramach prezentacji przygotowywanych przez pracowników Zakładu Biofizyki, zaproszonych badaczy z ośrodków krajowych i zagranicznych oraz samych studentów i doktorantów, przedstawiane są współczesne zagadnienia biofizyki molekularnej oraz dziedzin pokrewnych, zarówno o profilu fizykochemicznym jak i biologicznym.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna aktualne zagadnienia badawcze, którymi zajmuje się współczesna biofizyka molekularna oraz kierunki jej rozwoju (K_W01, K_W06, K_W06).

2. Zna powiązania zagadnień badawczych biofizyki z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych: chemią, biologią, bioinformatyką, fizyką cząsteczkową oraz konsekwencje praktyczne badań z zakresu biofizyki (K_W01, K_W06, K_W09).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Krytycznie analizuje wyniki badań naukowych w biofizyce i pokrewnych dziedzinach przyrodniczych (K_U03, K_U05, K_U06)

2. Umie wyszukać i zaprezentować wyniki badań naukowych, własnych i opublikowanych w literaturze przedmiotu (K_U04, K_U07).

3. Posługuje sie specjalistycznym językiem angielskim do przygotowania prezentacji (K_U10).

KONSEKWENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie konieczność systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową (K_K01, K_K05)

2. Rozpoznaje, na czym polega wartość i rzetelność wyników badań oraz etyka w pracy badawczej (K_K04).

3. Rozpoznaje znaczenie biofizyki w naukach przyrodniczych i biomedycznych oraz w praktyce społecznej (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i wygłoszeniu jednego referatu na wybrany temat w trakcie dwóch semestrów (letniego i zimowego), uzgodniony z prowadzącym seminarium i opiekunem pracy magisterskiej lub doktorskiej. Weryfikacja sposobu prezentacji i zakresu tematycznego przez prowadzącego seminarium, opiekuna pracy i wybrane osoby spośród pracowników naukowych Zakładu Biofizyki.

Wymagany kontakt z koordynatorem przedmiotu przed rozpoczęciem kolejnego semestru w celu ustalenia terminu prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Stolarski
Prowadzący grup: Ryszard Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Stolarski
Prowadzący grup: Ryszard Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Żuberek
Prowadzący grup: Joanna Żuberek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Stolarski
Prowadzący grup: Ryszard Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.