Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium z ekono- i socjofizyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sESF1 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium z ekono- i socjofizyki I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=43
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

W ramach tego interdyscyplinarnego i wielokierunkowego seminarium studenci (a także doktoranci) nabywają, oczywiście w interakcji z innymi uczestnikami seminarium, umiejętności oraz wiedzę charakterystyczne dla tej interdyscyplinarnej (wielokierunkowej) specjalności ekonofizycznej. Wystarczającym punktem wyjścia (uczestnictwa w seminarium) są te umiejętności oraz wiedza ogólna, jakie nabył uczestnik seminarium w dotychczasowym toku studiów. Dalsze nabywanie nowych, specjalistycznych umiejętności ma miejsce m.in. na tym właśnie seminarium.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, wielokierunkowy i przeglądowy obrazując jak w różnych ośrodkach akademickich i badawczych metody stosowane w fizyce bądź pokrewne są wykorzystywane w takich dziedzinach jak ekonomia i socjologia. Seminarium jest obowiązkowe dla studentów specjalności Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka). Wszystkie prezentacje seminaryjne są zamieszczane w archiwum na podanej powyżej stronie WWW.

Pełny opis:

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny i przeglądowy pokazując jak w różnych ośrodkach akademickich i badawczych metody stosowane w fizyce bądź pokrewne są wykorzystywane w takich dziedzinach jak ekonomia i socjologia. Seminarium to jest komplementarne do analogicznego proseminarium gdyż jego referentami są nie tylko młodzi naukowcy doktoranci i studenci ale także doświadczeni badacze. Seminarium jest prowadzone w trybie stacjonarnym ale wszelkie materiały pomocnicze, odnośniki literaturowe i linki zamieszczono na uniwersyteckiej platformie e-learningowej, która umożliwia np. uczestnictwo w forach dyskusyjnych dotyczących referatów (patrz poniżej).

Przykładowe tematyki zarówno seminarium jak też komplementarnego do niego proseminarium z ekono- i socjofizyki wraz z prezentacjami zamieszczono na platformie e-learningowej ('moodle', zarządzanej przez COME UW) pod adresem podanym powyżej w katalogach pn.: "Seminarium i proseminarium z ekono- i socjofizyki rok akademicki 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12"; wymagany jest klucz dostępu (hasło): multimediasesf

Do zaliczenia seminarium wymagana jest obecność na referatach, udział w dyskusjach oraz wygłoszenie własnego referatu, przy czym wymagana jest tutaj przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego.

Literatura:

1) Prezentacje znajdujące się we wspomnianych powyżej katalogach.

2) Publikacje rekomendowane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się:

Poznanie i przedyskutowanie koncepcji, teorii, modeli, metod i technik, przede wszystkim o charakterze interdyscyplinarnym, stosowanych w szeroko rozumianej fizyce a także w ekonomii i socjologii do badania przede wszystkim układów złożonych. Ponadto, rozwijanie umiejętności analizy różnorodnych danych empirycznych jakimi operuje się we wspomnianych dziedzinach. Chodzi w tym kontekście o zdobycie umiejętności czytania publikacji naukowych pozwalającej, przede wszystkim, na:

1) szybkie wydobywanie z nich istoty rzeczy

2) sukcesywne pogłębianie (w miarę potrzeb) rozumienia zawartych w nich treści

3) zdolność optymalnego wykorzystywania źródeł rekomendowanych w publikacjach

4) zdolność kuluarowego i publicznego przekazywania zawartych w nich zagadnień i rozwiązań przedstawianych problemów

5) nabywanie umiejętności uczestniczenia w dyskusjach naukowych a w tym zwłaszcza umiejętności możliwie prostego i jasnego sposobu przedstawiania (formułowania) własnych i cudzych myśli

6) umiejętność dostrzegania zjawisk i procesów ekonomicznych i socjologicznych

7) nabywanie umiejętności samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych

8) pogłębione rozumienie istoty pracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (które mają charakter roczny) oraz wygłoszenie jednego referatu. Przedmiotem referatu jest publikacja rekomendowana przez opiekuna seminarium. Ponadto, przy dokonywaniu oceny brana jest pod uwagę aktywność uczestnika seminarium. Wreszcie, przed wystawieniem oceny zaliczającej seminarium opiekun seminarium rozstrzyga w jakim stopniu uczestnik seminarium nabył umiejętności określone powyżej (w rozdz. pt.: "Efekty uczenia").

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gubiec
Prowadzący grup: Tomasz Gubiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.