Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium fizyki ciała stałego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sFCSt
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium fizyki ciała stałego
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/seminarium-fizyki-ciala-stalego.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Skrócony opis:

Seminarium piątkowe fizyki ciała stałego

Pełny opis:

Seminarium posiada ponad 70-o letnią tradycję. Jest seminarium środowiskowym (nie tylko Uniwersytet Warszawski). Skupia pracowników Instytutu Fizyki PAN, Instytutu Wysokich Ciśnień PAN (Unipress),Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Tematyka seminarium:

1. fizyka półprzewodników, eksperymentalna i teoretyczna,

2. wybrane zagadnienia magnetyzmu,

3. nanostruktury półprzewodnikowe, oraz z innych materiałów ciała stałego,

4. wybrane zagadnienia spoza fizyki ciała stałego, ale posiadające dla niej istotne znaczenie.

Referenci:

- głównie z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Fizyki PAN i współpracujących ośrodków. Prace zakończone lub bardzo zaawansowane. Referaty wygłaszane w języku angielskim, wyjątkowo w polskim.

- zapraszani goście zagraniczni przedstawiający swoje rezultaty będące tematem zainteresowania słuchaczy. Referaty wygłaszane w języku angielskim.

- zakończone prace doktorskie doktorantów.

Czas trwania referatu: 60 minut + 15 minut dyskusja

Liczba uczestników: w zależności od tematyki od 60 do 120 osób.

Opis przygotował Marian Grynberg, maj 2007, Roman Stępniewski 2023

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać to zaliczenie należy:

1) Brać udział w seminariach co potwierdza lista obecności (własnoręcznie podpisana).

Obowiązuje obecność w sali.

2) Podstawą do niezaliczenia jest nieobecność więcej niż 3 razy.

3) Nieobecność na seminarium „piątkowym”, może nie mieć negatywnych skutków, jeśli w porozumieniu ze mną "zaliczy się" obecność na seminarium "wtorkowym" (Kod przedmiotu: 1101-5sFPprz), pod warunkiem, że seminarium wtorkowe nie jest przedmiotem zaliczanym przez daną osobę w tym semestrze.

4) Podstawą ostatecznego zaliczenia połączonego z wystawieniem oceny jest przygotowanie "eseju" ( ok. 250 wyrazów) pod tytułem:

"Najbardziej interesujące seminarium w bieżącym semestrze" opisujące co na autorze zrobiło największe wrażenie.

Proszę w nazwie pliku, a także w samym tekście (co jak wiem nie jest dla wszystkich oczywiste) wstawić swoje nazwisko.

Przesłanie eseju po zakończeniu sesji egzaminacyjnej może spowodować obniżenie oceny.

W przypadku wątpliwości lub indywidualnych problemów,

proszę o kontakt z jednym z koordynatorów seminarium (roman.stepniewski@fuw.edu.pl, piotr.kossacki@fuw.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Stępniewski
Prowadzący grup: Piotr Kossacki, Roman Stępniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kossacki, Roman Stępniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Stępniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)