Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dynamika wnętrza Ziemi: podstawy teoretyczne i zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-5`DWZ Kod Erasmus / ISCED: 13.204 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Dynamika wnętrza Ziemi: podstawy teoretyczne i zastosowania
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
geografia
geologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Algebra z geometrią I 1100-1AF10
Fizyka I (mechanika) 1100-1AF14
Fizyka z matematyką I, wykład 1100-1BB11w
Fizyka z matematyką II, wykład 1100-1BB21w
Geologia dynamiczna, wykład 1100-1GG01W

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zaznajomienie z mechaniką ośrodka ciągłego, szczególnie mechaniki stosowanej w fizyce wnętrzaZiemi i innych planet.

Wykład i ćwiczenia będą prowadzone w sali lub poprzez internet w zależności od sytuacji.Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie z mechaniką ośrodka ciągłego, szczególnie mechaniki stosowanej w fizyce wnętrzaZiemi i innych planet. Dlatego nacisk położony jest na zjawiska: propagacji fal sprężystych, konwekcję dla dużych liczbPrandtla i elementy mechaniki ośrodków o skomplikowanej reologii. Oprócz części czysto fizycznej wprowadzone są podstawy niezbędnych metod matematycznych.

Konieczne do zrozumienia: analiza, algebra, fizyka (1 i 2), geologia (lub przedmioty równoważne)

Pełny opis:

Program:

1. Idea mechaniki ośrodków ciągłych. Właściwości reologiczne różnych materiałów.

2. Metody matematyczne: układy krzywoliniowe i rachunek tensorowy w takich układach; składowe fizyczne tensorów, tensor metryczny; pochodna kowariantna; operatory różniczkowe; pochodna substancjalna.

3. Opis materialny i przestrzenny deformacji; tensory deformacji i warunki zgodności; podstawowe twierdzenie teorii deformacji.

4. Podstawowe prawa zachowania dla ośrodków ciągłych: równanie ciągłości, zachowania pędu (równanie Cauchy), momentu pędu i energii.

5. Metody modelowania: metody równań w postaci bezwymiarowej; analiza wymiarowa.

6. Równania konstytutywne: wymagania i właściwości; postulaty fundamentalne.

7. Stabilność rozwiązań: przykłady stabilnych i niestabilnych rozwiązań; bezwymiarowe liczby określające stabilność.

8. Ośrodek idealnie sprężysty: małe deformacje ośrodka; problemy stacjonarne; fale w ośrodku sprężystym (poprzeczne S, podłużne P i fale powierzchniowe R), załamanie i odbicie fal, fala boczna. Zastosowanie w geofizyce

9. Ośrodki o bardziej skomplikowanej reologii: ośrodki Maxwella i Kelvina. Zastosowanie w planetologii.

10. Pęknięcia i dyslokacje w ośrodku ciągłym: metody opisu i proste przykłady zastosowań w geofizyce.

Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem:

Fizyka ogólna. Analiza.

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń (kolokwium),

referat i jego prezentacja

egzamin końcowy

Opis przygotował L. Czechowski, maj 2012

Literatura:

1. M. Malvern, Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium, Prentice-Hall, New Jersey, 1969.

2. L. Landau, E. Lifszyc, Mechanika ośrodków ciągłych, PWN, Warszawa 1958.

3. L. Czechowski, Thermal convection, w R. Teisseyre, Continuum theories in solid Earth physics, Elsevier, Amsterdam, 1986, str. 353-398.

4. L. Czechowski, Mapping mantle convection, w R. Teisseyre, L. Czechowski i J. Leliwa-Kopystynski, Dynamics of the Earth's evolution, Elsevier, Amsterdam, 1993, str. 106-160.

5. A. H. Cottrell, Dislocations and plastic flow in crystals, Oxford Univ. Press, 1953.

6. G. Astarita I G. Marucci, Prnciples of Non-Newtonian fluid dynamice, McGraw-Hill, London, 1974 (także tłum rosyjskie).

Efekty uczenia się:

Zrozumienie wybranych procesów dynamicznych we wnętrzu Ziemi i planet. Umiejetność wykorzystania jej do problemów badawczych i zastosowań praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń (kolokwium) ,

referat lub projekt (przygotowany w domu) i jego prezentacja

egzamin końcowy (w sali lub zdalnie, zależnie od sytuacji)

Uczestnictwo:: dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu, 3 wyklady, 3 ćwiczenia

Kryteria: wiadomości teoretyczne, umiejętność rozwiazywania zadań,

W poprawkowym egzaminie jest mozłiwośc uwzględnienia wyników ćwiczeń lub egzaminu normalnego

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.